powietrznych pomp ciepła c.o. i c.w.u. oraz powietrznych pomp ciepła c.w.u

Dofinansowanie do budowy instalacji powietrznych pomp ciepła c.o. i c.w.u. oraz powietrznych pomp ciepła c.w.u.

Udostępnij na:

Od dnia 10.09.2020 r. do dnia 08.10.2020 r. można składać ankiety chęci udziału w dofinansowaniu do budowy instalacji powietrznych pomp ciepła c.o. i c.w.u. oraz powietrznych pomp ciepła c.w.u.

Miejsce składania: kancelaria Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42 – 674 Zbrosławice. Dokumenty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Druki ankiet i deklaracji można pobrać w budynkach Urzędu Gminy Zbrosławice lub ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.zbroslawice.pl.

Do ankiety na powietrzne pompy ciepła c.o./c.w.u. należy przedłożyć AUDYT określający dobór odpowiedniej mocy pompy ciepła.

Szczegóły dotyczące naboru uzupełniającego znajdują się w Programie udziału gospodarstw domowych w projekcie.  

WAŻNE:

Dostępne są 4 miejsca na listę podstawową dla powietrznych pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,85 kWp. Koszt pompy c.w.u. to 14 295,02 zł brutto, dofinansowanie wynosi 7 000,00 zł, pozostała część kwoty stanowi wkład własny mieszkańca.

Ilość miejsc dla instalacji powietrznych pomp ciepła c.o. i c.w.u.  zależna jest od rezygnacji Uczestników Projektu z listy podstawowej.  

Dofinansowanie dla powietrznych pomp ciepła c.o./c.w.u. wynosi 25 000,00 zł.

MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA DO 85% KOSZTÓW NETTO PO UZYSKANIU ZGODY INSTUTYCJI DOFINANSOWUJĄCEJ (URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO).

Realizacja budowy: IV kwartał 2020 r.

 

źródło: http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Nabor-uzupelniajacy-na-powietrzne-pompy-ciepla-C.O.C.W.U.-oraz-powietrzne-pompy-ciepla-C.W.U/idn:2246