Category Archives: Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia Parafii NNMP w Łubiu

23Sty/21

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

III Niedziela zwykła – 24 I 2021 r

730 – Za ++ rodziców Cecylię i Mieczysława Paździor, dziadków, pokrewieństwo z rodzin Paździor i Kałus.

900 – Za ++ Bertę i Jerzego Rozumek, Annę i Piotra Nowara, + z rodzin Podolak, Rozumek, Nowara, Joniec, + kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.

1030 – Za + Edwarda Semeniuk. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 25 I 2021 r – Nawrócenie św. Pawła

1700 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Daniela Segeth z okazji 18 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Wtorek 26 I 2021 r – św. Tymoteusza i Tytusa

1700 – Za ++ Magdalenę Begero w 2 rocznicę śmierci, córkę Różę, zięciów Stanisława i Bogdana, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 27 I2021 r

1700 – Za ++ Martę i Romana Janoszka, córkę Elżbietę jej męża Józefa, + z rodzin Janoszka, Miczka i Stasik.

Czwartek 28 I 2021 r – św. Tomasza z Akwinu

1700 – Za ++ rodziców Barbarę i Herberta Jaworek, ojca Adama Szczudło, chrzestną Elfrydę, chrzestnego Gerarda, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 29 I 2021 r

1700 – Za + Alinę Wiśniewską (od Barbary i Bartłomieja Zastawnik).

Sobota 30 I 2021 r

1800 Za + Zofię Dziambor (od sąsiadów).

IV Niedziela zwykła – 31 I 2021 r

730 – Za ++ syna, rodziców, siostrę, 2 szwagrów, brata, 2 bratowe, bratanka i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Jaworek, Marię i Huberta Sonnek, dziadków z obu stron, ciocie Katarzynę i Elżbietę.

1030 – Za Parafian. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela zwykła – 24 I 2021 r

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, gdy w całym Kościele Chrystusowym kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzisiejsza liturgia słowa przynagla nas do oczyszczenia się z błędów, niewierności, niekonsekwencji i zaniedbań. W Ewangelii Chrystus wzywa swoich uczniów do nawrócenia i zawierzenia orędziu Dobrej Nowiny. Prośmy gorąco w czasie obecnej Eucharystii, która jednoczy nas wokół Ołtarza Pańskiego, aby jak najprędzej wszyscy chrześcijanie przez nawrócenie i odnowę życia mogli się zjednoczyć i uwielbić Boga w jednym Kościele.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii: w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Szwarc Halina, Bucher Brygida, Szczurek Natalia, Szczurek Jadwiga, Dziambor Weronika, Bujara Ewelina.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego, pełnego pokoju i radości przeżycia dzisiejszej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia. Niech Matka Najświętsza wspiera nas wszystkich i utwierdza w miłości i pokoju.

Wolne intencje:
 • 1 luty o godz.: 1700
 • 2 luty o godz.: 700
 • 2 luty o godz.: 1700
 • 3 luty o godz.: 1700
 • 8 luty o godz.: 1700
 • 10 luty o godz.: 1700
 • 11 luty o godz.: 1700
 • 22 luty o godz.: 700
 • 1 marzec o godz.: 700
 • 15 marzec o godz.: 700
 • 22 marzec o godz.: 700
 • 29 marzec o godz.: 700
 • 19 kwiecień o godz.: 700
 • 26 kwiecień o godz.: 700
 • 30 kwiecień o godz.: 1800
 • 7 maj o godz.: 1800
 • 9 maj o godz.: 900
 • 9 maj o godz.: 1030
 • 15 maj o godz.: 1800
 • 16 maj o godz.: 730
 • 17 maj o godz.: 1800
 • 19 maj o godz.: 1800
 • 24 maj o godz.: 700
 • 28 maj o godz.: 1800
16Sty/21

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

II Niedziela zwykła – 17 I 2021 r

730 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

900 – Za ++ ojca Henryka, matkę Hildegardę, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.

1030 – Za ++ rodziców Otylię i Henryka Czempik, ojca Erharda Szewczyk, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 18 I 2021 r

1700 – Za ++ Gerarda Adamiok w 2 rocznicę śmierci, żonę Elżbietę, Gertrudę Adamiok, Marię Gołębiowską i Helenę Pogodzińską.

Wtorek 19 I 2021 r – św. Józefa Pelczara.

1700 – Za ++ męża Pawła Polczyk, jego rodziców, teściów i pokrewieństwo.

Środa 20 I2021 r

1700 – Za + Gertrudę Sikora w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek 21 I 2021 r – św. Agnieszki.

1700 – Za ++ Emmę i Stefana Sopa, Agnieszkę i Pawła Sonnek, wnuka Pawła Bil, Annę Cebula, 2 mężów, Elżbietę i Anzelma Cebula, Jadwigę Kandziora, + z rodzin Sonnek, Sopa i Cebula.

Piątek 22 I 2021 r

1700 – Za ++ Agnieszkę Malcherczyk w 5 rocznicę śmierci, jej męża Józefa i pokrewieństwo.

Sobota 23 I 2021 r

1800 Za + Zofię Dziambor w 30 dniu po śmierci.

III Niedziela zwykła – 24 I 2021 r

730 – Za ++ rodziców Cecylię i Mieczysława Paździor, dziadków, pokrewieństwo z rodzin Paździor i Kałus.

900 – Za ++ Bertę i Jerzego Rozumek, Annę i Piotra Nowara, + z rodzin Podolak, Rozumek, Nowara, Joniec, + kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.

1030 – Za + Edwarda Semeniuk. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela zwykła – 17 I 2021 r

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii usłyszymy w liturgii słowa historię powołania Samuela oraz pierwszych Apostołów Jana, Andrzeja i Piotra. Pan Bóg ma wobec każdego człowieka swój plan, który określamy jako powołanie. Słysząc głos Pana powinniśmy zachować się podobnie jak Samuel, który chcąc poznać wolę Bożą prosi: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” oraz tak jak Apostołowie być gotowym bezwarunkowo pójść za Chrystusem. Każdy z nas jest powołany przez Pana, aby w dzisiejszym świecie wypełniać Jego wolę. Prośmy w czasie dzisiejszej Eucharystii, abyśmy umocnieni łaską Bożą nie tylko umieli rozpoznać nasze powołanie życiowe, ale powtarzając z ufnością każdego dnia: „Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę” w pełni potrafili zrealizować plany Boże w naszym życiu.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii: w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Rybarz Magdalena, Kaszuba Teresa, Chochorowska Elżbieta, Czempik Ingrida, Gnielczyk Klaudia, Skandy Krystyna.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego, pełnego pokoju i radości przeżycia dzisiejszej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia. Niech Matka Najświętsza wspiera nas wszystkich i utwierdza w miłości i pokoju.

Wolne intencje:
 • 29 styczeń o godz.: 1700
 • 31styczeń o godz.: 730
 • 31styczeń o godz.: 1030
 • 1 luty o godz.: 1700
 • 2 luty o godz.: 700
 • 2 luty o godz.: 1700
 • 3 luty o godz.: 1700
 • 8 luty o godz.: 1700
 • 10 luty o godz.: 1700
 • 11 luty o godz.: 1700
 • 18 luty o godz.: 1700
 • 22 luty o godz.: 700
 • 1 marzec o godz.: 700
 • 15 marzec o godz.: 700
 • 22 marzec o godz.: 700
 • 29 marzec o godz.: 700
 • 19 kwiecień o godz.: 700
 • 26 kwiecień o godz.: 700
 • 30 kwiecień o godz.: 1800
 • 7 maj o godz.: 1800
 • 9 maj o godz.: 900
 • 9 maj o godz.: 1030
 • 15 maj o godz.: 1800
 • 16 maj o godz.: 730
09Sty/21

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:


Intencje Mszy świętych

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10 I 2021 r

730 – Za ++ męża Ernesta Skandy, rodziców, teściów, 2 szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 – Za + Dawida Janoszka w 1 rocznicę śmierci.

1030 – W intencji mieszkańców Łubia z okazji Kolędy. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 11 I 2021 r

1700 – Za ++ matkę Weronikę Iwan, brata Kazimierza, dziadków, teściów, szwagra, kuzyna, + z rodzin Iwan, Senk i dusze opuszczone.

Wtorek 12 I 2021 r

1700 – Za ++ rodziców Teresę i Brunona Birkner, Marię i Jana Dziambor, szwagra Henryka Janota, Ernesta Helios, dziadków Birkner, Dziambor, Jaworek, Wypadlok, pokrewieństwo z obu stron i + kapłanów.

Środa 13 I2021 r

1700 – Za + Gintra Pigula w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek 14 I 2021 r

1700 Za ++ Krystynę Zielenską, rodziców Paulinę i Pawła Polczyk, Anastazję i Maksymiliana Zielenski, 3 siostry, 3 braci, 5 szwagierek i 6 szwagrów.

Piątek 15 I 2021 r

1700 – Za ++ Eryka Gnielczyk, rodziców, teściów, szwagierkę, 2 szwagrów i pokrewieństwo.

Sobota 16 I 2021 r

1800 Za ++ rodziców, brata, szwagra i dziadków.

II Niedziela zwykła – 17 I 2021 r

730 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

900 – Za ++ ojca Henryka, matkę Hildegardę, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.

1030 – Za ++ rodziców Otylię i Henryka Czempik, ojca Erharda Szewczyk, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10 I 2021 r

Zgromadzeni na Eucharystii w dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego wspominamy chrzest Jezusa w Jordanie, który odsłania ogromną miłość Boga zaangażowanego w sprawy człowieka. Oto bowiem Bóg zstępuje na ziemię, aby wejść w dramat grzechu i oczyścić człowieka swoją jedyną i absolutną świętością. To działanie Boga w każdym człowieku umożliwia przyjęty Sakrament Chrztu św., w którym sam Chrystus przychodzi nam z pomocą uwalniając nas z niewoli grzechu, zła i śmierci. Dziękujmy dzisiaj Bogu za Jego miłość, za otrzymaną łaskę Chrztu św. i prośmy gorąco, abyśmy potrafili żyć w łączności z Bogiem dochowując wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie św.

W dzisiejszą niedzielę Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Śpiew kolęd i dekoracje świąteczne tradycyjnie pozostaje do Święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii: w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Paździor Irena, Nowak Gabriela, Sepioło Joanna, Profus Milena, Kraśniaka Agata, Wichary Iwona.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego, pełnego pokoju i radości przeżycia dzisiejszej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia. Niech Matka Najświętsza wspiera nas wszystkich i utwierdza w miłości i pokoju.

Wolne intencje:

 • 24 styczeń o godz.: 1030
 • 29 styczeń o godz.: 1700
 • 31styczeń o godz.: 730
 • 31styczeń o godz.: 1030
 • 1 luty o godz.: 1700
 • 2 luty o godz.: 700
 • 2 luty o godz.: 1700
 • 3 luty o godz.: 1700
 • 8 luty o godz.: 1700
 • 10 luty o godz.: 1700
 • 11 luty o godz.: 1700
 • 12 luty o godz.: 1700
 • 13 luty o godz.: 1800
 • 17 luty o godz.: 1630
 • 17 luty o godz.: 1800
 • 18 luty o godz.: 1700
 • 22 luty o godz.: 700
 • 24 luty o godz.: 1700
 • 1 marzec o godz.: 700
 • 15 marzec o godz.: 700
 • 22 marzec o godz.: 700
 • 29 marzec o godz.: 700
 • 19 kwiecień o godz.: 700
 • 21 kwiecień o godz.: 1800
 • 26 kwiecień o godz.: 700.
02Sty/21

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 3 I 2021 r

730 – Za ++ kapłanów pochodzących i pracujących w naszej Parafii.

900 – Za Parafian.

1030 – W intencji mieszkańców Jasiony z okazji Kolędy. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 4 I 2021 r

1700 – Za + Alinę Wiśniewską (od Krystyny Zastawnik).

Wtorek 5 I 2021 r

1700 – Za + Marię Langer w 30 dniu po śmierci.

Środa 6 I 2021 r – Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

730 – Za ++ rodziców Witolda i Jadwigę Kowalewskich, Gerarda i Krystynę Szulc, brata Oswalda.

900 – Za + Zygmunta Janoszka w 1 rocznicę śmierci.

1030 – W intencji mieszkańców Kopienicy z okazji Kolędy. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Za Parafian.

Czwartek 7 I 2021 r

1700Za ++ rodziców Emilię i Pawła Wloka, Elżbietę Spyra, bratową Teresę Wloka, dziadków Wloka i Spyra.

Piątek 8 I 2021 r

1700 – Za ++ matkę Agnieszkę, ojca Alfreda, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu.

Sobota 9 I 2021 r

1300 Do Bożej Opatrzności i MBNP w intencji nowożeńców Mateusza Dzioba i Julię Janoszka.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze dla Julii Galińskiej z okazji 18 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10 I 2021 r

730 – Za ++ męża Ernesta Skandy, rodziców, teściów, 2 szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 – Za + Dawida Janoszka w 1 rocznicę śmierci.

1030 – W intencji mieszkańców Łubia z okazji Kolędy. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 3 I 2021 r

Ciągle jeszcze jesteśmy w klimacie i nastroju świąt Boże­go Narodzenia. Ciągle patrzymy na Boskie Dziecię Jezus, Jego Matkę i św. Jó­zefa. Chcielibyśmy, by udzielił się nam duch św. Rodziny. Dlatego czytania mszalne, które za chwilę usłyszymy, przypominają nam tę prawdę, którą już słyszeliśmy w samo Boże Narodzenie: Odwieczne Słowo Boże staje się Ciałem i będzie mieszkać razem z nami. Prośmy dziś gorąco Dobrego Boga, byśmy dobrze zrozumieli cel przyjścia Chrystusa na ziemię i z tego przyjścia odnieśli zbawienną naukę.

W środę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. Będą jak w każdą niedzielę. Transmisja Mszy św. o godz. 1030. Podczas Mszy poświęcenie: kredy, kadzidła i wody w czasie wszystkich Mszy św.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili święto Chrztu Pańskiego, który kończy liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Śpiew kolęd i dekoracje świąteczne tradycyjnie pozostają do Święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii: w każdą niedzielę o godz. 1030, w Trzech Króli suma o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Kamieniorz Marzena, Przysambor Sandra, Dziambor Weronika, Mainka Karina, Polczyk Daria, Paździor Kornelia.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w Uroczystość Objawienia Pańskiego będzie przeznaczona na misje a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego, pełnego pokoju i radości przeżycia dzisiejszej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia. Niech Matka Najświętsza wspiera nas wszystkich i utwierdza w miłości i pokoju.

Intencja modlitwy różańcowej na styczeń:
O łaskę życia w braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

Wolne intencje:
 • 11 styczeń o godz.: 1700;
 • 19 styczeń o godz.: 1700;
 • 22 styczeń o godz.: 1700;
 • 24 styczeń o godz.: 900;
 • 24 styczeń o godz.: 1030;
 • 25 styczeń o godz.: 1700;
 • 29 styczeń o godz.: 1700;
 • 30 styczeń o godz.: 1700;

Zapowiedzi:
Dzioba Mateusz oraz Janoszka Julia

26Gru/20

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

Niedziela św. Rodziny – 27 XII 2020 r

  730 – Za ++ rodziców Ernę i Bogumiła Labisz, syna Józefa, córkę Barbarę, + z rodzin Krawczyk i Labisz.

  900 – Za ++ rodziców Marię i Jerzego Krawczyk, ich syna Gintra, Elżbietę i Emanuela Janoszka, dziadków, pokrewieństwo Janoszka i Krawczyk.

1030 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Pawła Dworaczek z okazji 80 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 28 XII 2020 r

1700 – Za ++ męża, rodziców, dziadków, braci i pokrewieństwo.

Wtorek 29 XII 2020 r

1700 – Za + Alinę Wiśniewską (od sąsiadów).

Środa 30 XII 2020 r

1700 – Za ++ dziadków Martę i Franciszka Kranc, Wiktorię i Józefa Cichoń, rodziców Łucję i Helmuta Kranc, ciocie, wujków i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 31 XII 2020 r

1600 – Do Bożej Opatrzności w intencji Parafian z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski w roku Pańskim 2020. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

Piątek 01 I 2021 r – Nowy Rok

  900 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

1030 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę w roku Pańskim 2021 w intencji Parafian. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1630 – Za ++ kapłanów pochodzących i pracujących w naszej Parafii.

1800 – Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 02 I 2021 r

1800 – Za + Tadeusza Wichary (od siostry Urszuli).

II Niedziela Bożego Narodzenia – 03 I 2021 r

  730 – Za ++ kapłanów pochodzących i pracujących w naszej Parafii.

  900 – Za Parafian.

1030 – W intencji mieszkańców Jasiony z okazji Kolędy. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Bożego Narodzenia – 03 I 2021 r

W ostatnią niedzielę roku kalendarzowego przeżywamy święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Kościół w dzisiejsze święto podejmuje refleksję nad znaczeniem i wartością ludzkiej rodziny dla społeczeństwa i świata. Przykład Świętej Rodziny żyjącej w prawdziwej miłości jest wzorem dla wszystkich naszych rodzin, w których powinna panować prawdziwa dobroć, miłość i zgoda. Uczestnicząc w dzisiejszej Eucharystii polecajmy Bogu wszystkie nasze rodziny i prośmy dla nich o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

W czwartek ostatni dzień roku 2020, zapraszam na godz. 1600 na Mszę św. w intencji Parafian, w czasie której chcemy podziękować Bogu za kończący się rok. Msza św. będzie transmitowana.

W piątek Nowy Rok 1 I 2021 – porządek Mszy św. jest trochę zmieniony, Msze św. będą o godz. 900, 1030 (ta Msza św. będzie transmitowana), 1630 i 1800.

Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie kościoła do Uroczystości Bożego Narodzenia.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 1030na zakończenie starego roku o godz. 1600, w nowy Rok suma o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Perlińska Katarzyna, Skandy Jolanta, Gałuszka Katarzyna, Dziambor Elwira, Ulatowska Małgorzata, Kaminiorz Kornelia.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne: „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę i Święta będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Zapowiedzi:
Dzioba Mateusz oraz Janoszka Julia

20Gru/20

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

IV Niedziela Adwentu – 20 XII 2020 r

  730 – Za + Jolantę Rusinowską w 30 dniu po śmierci.

  900 – Za ++ męża Wilhelma Grzechca, Zofię i Wiktora Krok, Marię i Wiktora Grzechca, wnuczkę Justynę, 2 siostry, 2 braci, szwagierkę, szwagrów i Stefanię Mazur.

1030 – Za ++ Krystynę Polczyk, jej rodziców, rodzeństwo, teściów i pokrewieństwo. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 21 XII 2020 r

1700 – Za ++ Edytę i Huberta Woźniczka. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

Wtorek 22 XII 2020 r

1700 – Za ++ brata Dawida Janoszka, dziadków Hildegardę i Helmuta Janoszka, Łucję i Herberta Karcz, Różę Postrzech i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Środa 23 XII 2020 r

1700 – Za ++ Daniela Zalewskiego i Damiana Diga.

Czwartek 24 XII 2020 r – Wigilia

  800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Piątek25 XII 2020 r – Boże Narodzenie

0000 – Pasterka w intencji Parafian. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

  900 – Za ++ rodziców, teściów, + z rodziny, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030 – Za ++ Annę Krzyżyk w 35 rocznicę śmierci, + z rodzin  Botur, Mugaj, Krzyżyk i Kuć. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 26 XII 2020 r – św. Szczepana

  730 – Za ++ Pawła Janoszka, Alfreda Ulfik, Dawida Janoszka, + z rodzin Janoszka, Ulfik, Urbańczyk i Dziambor.

  900 – Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Ziaja, rodziców Marię i Eryka i dziadków.

1030 – Za ++ matkę Irenę Olechno w 5 rocznicę śmierci, dziadka Tadeusza Patycki, pradziadków z obu stron, ciocię Marię, Zofię i Jana Kaczmarczyk, Gertrudę Lazar, Magdalenę Koziol, + z rodzin Olechno, Patycki, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Za ++ kapłanów pochodzących i pracujących w naszej Parafii.

Niedziela św. Rodziny – 27 XII 2020 r

  730 – Za ++ rodziców Ernę i Bogumiła Labisz, syna Józefa, córkę Barbarę, + z rodzin Krawczyk i Labisz.

  900 – Za ++ rodziców Marię i Jerzego Krawczyk, ich syna Gintra, Elżbietę i Emanuela Janoszka, dziadków, pokrewieństwo Janoszka i Krawczyk.

1030 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Pawła Dworaczek z okazji 80 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Adwentu – 20 XII 2020 r

Jezus nie przyszedł na świat z inicjatywy człowieka. Jest darem Boga. Został poczęty w łonie Najświętszej Maryi Panny za sprawą Ducha św., aby Syn Boży narodził się z Maryi Dziewicy potrzebne było Jej posłuszeństwo, Jej „fiat” – niech mi się stanie według twego słowa. Bóg zawsze pierwszy wychodzi do człowieka z miłością, czeka jednak na odpowiedź, na posłuszeństwo wiary. Prośmy w czasie dzisiejszej Eucharystii o łaskę kształtowania naszego życia zgodnie z wolą Bożą oraz o jak najlepsze przygotowanie siebie i swoich bliskich na Boże Narodzenie.

Msze św. roratnie w tym roku będą w poniedziałek i piątek o godz. 1700. Msze roratnie będą transmitowane. Transmisje (podobnie jak msza św. niedzielna) można będzie zobaczyć na portalach: YouTube (Roraty 2020) oraz Facebook.

Okazja do spowiedzi od poniedziałku do środy od godz. 1600.

W środę (23 XII) proszę o pomoc przy dekoracji kościoła od godz. 830. Okazja do spowiedzi od godz. 1600  – w razie potrzeby po Mszy św.

W czwartek obchodzimy Wigilię – Msza św. o godz. 800, okazja do spowiedzi tylko przed Mszą św. od 715. W naszej tradycji Wigilia była zawsze dniem postu, dlatego zachęcam do zachowania tradycyjnego postu w tym dniu i powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych. Proszę również o zachowanie innych tradycji wigilijnych: wspólna Wieczerza, łamanie się opłatkiem, czytanie Ewangelii o Narodzeniu Jezusa i wspólny śpiew kolęd. O północy zapraszam na Pasterkę. Pasterka będzie transmitowana. Ponad to wcześniej będzie dostępna transmisja na żywo z kościoła, możliwość oglądania będzie poprzez stronę lub link udostępniony na Facebooku.

W piątek Boże Narodzenie – nie będzie Mszy św. o godz. 730. Pozostałe bez zmian: o godz. 900; 1030 i 1500

W sobotę II-gi dzień Świąt Bożego Narodzenia – św. Szczepana. Msze św. jak w niedzielę. W czasie Mszy św. poświęcenie owsa ku czci św. Szczepana.

W przyszłą Niedzielę przypada Święto św. Rodziny oraz wspominamy św. Jana Apostoła. Po Mszy św. poświęcenie wina. Jak w poprzednim roku będą buteleczki z winem św. Jana.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 1030, natomiast w święta transmitowane będą: Pasterka, suma w I-wsze i II-gie święto.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia opłatki wigilijne.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w czwartek (Wigilia) na godz. 845 następujące panie: Dorosławska Wioletta, Biały Irena, Kotyczko Maria, Bożek  Justyna, Cieśla Krystyna, Cieśla Teresa.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne: „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę i Święta będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Zapowiedzi:
Dzioba Mateusz oraz Janoszka Julia

12Gru/20

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

III Niedziela Adwentu – 13 XII 2020 r

730 – Za + Andrzeja Guzdek w 1 rocznicę śmierci.

900 – Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę Maselli, Marię i Ryszarda Golombek, rodzeństwo, wnuczkę Monikę, dziadków z obu stron, 2 bratowe, Klausa Blachut, + kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Eugenii Przychodaj z okazji 60 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny, dzieci i wnuków. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 14 XII 2020 r – św. Jana od Krzyża.

1700 – Za + Waldemara Pigula w 1 rocznicę śmierci. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1800 – Za + Pawła Janoszka w 30 dniu po śmierci.

Wtorek 15 XII 2020 r

1700 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Gajdzik, ojca Michała Lachowicz, bratanka Adama, ciocię Martę i Jadwigę, dziadków i pokrewieństwo.

Środa 16 XII 2020 r

1700 – Za ++ brata Mariusza Łokaj w 6 rocznicę śmierci, rodziców Różę i Stanisława, babcię Magdalenę, Annę i Bronisława Łokaj, Bogdana Szandurski, Jerzego Łokaj, Jana Łokaj i dusze opuszczone.

Czwartek 17 XII 2020 r

1700 – Za ++ Dariusza Madej w rocznicę śmierci, rodziców Stanisława i Emilię Różańskich, brata Józefa, siostrzeńca Grzegorza Śliwa, teściów, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 18 XII 2020 r

1700 – Za ++ męża Rudolfa Kaszuba, rodziców Helenę i Jana, + z rodzin Kaszuba i Sadowski. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

Sobota 19 XII 2020 r

1800 – Za ++ rodziców Marię i Eryka Langer, Franciszkę i Józefa Ziaja, dziadków z obu stron i Teresę Boron.

IV Niedziela Adwentu – 20 XII 2020 r

730 – Za + Jolantę Rusinowską w 30 dniu po śmierci.

900 – Za ++ męża Wilhelma Grzechca, Zofię i Wiktora Krok, Marię i Wiktora Grzechca, wnuczkę Justynę, 2 siostry, 2 braci, szwagierkę, szwagrów i Stefanię Mazur.

1030 – Za ++ Krystynę Polczyk, jej rodziców, rodzeństwo, teściów i pokrewieństwo. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Adwentu – 13 XII 2020 r

Zgromadzeni na Eucharystii w 3 Niedzielę Adwentu trwamy w naszym oczekiwaniu na przyjście Pana. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy pytanie skierowane do św. Jana Chrzciciela: „Kto ty jesteś?” Pytający chcieli dowiedzieć się, dlaczego Jan Chrzciciel był tak różny od nich w swoim życiu i postępowaniu. Odpowiedź Jana Chrzciciela jest bardzo prosta, nie uważa siebie za Mesjasza, czy proroka, ale mówi, że jest głosem wołającym na pustyni: ”Prostujcie drogę Pańską”, że przyszedł dać świadectwo obiecanemu Mesjaszowi, który przyszedł na świat. Przeżywając Adwent starajmy się dobrym życiem dawać wyraźne świadectwo naszej wiary, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem, a my chcemy być jak najlepiej przygotowani na Jego przyjście.

Msze św. roratnie w tym roku będą w poniedziałek i piątek o godz. 1700. Msze roratnie będą transmitowane. Transmisje (podobnie jak msza św. niedzielna) można będzie zobaczyć na portalach: YouTube (Roraty 2020) oraz Facebook.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 1030.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia opłatki wigilijne.

Spowiedź przedświąteczna. W tygodniu pół godziny przed Mszą św., w sobotę od godz.1700.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Dziambor Sylwia, Rozpondek Monika, Paździor Klaudia, Wichary Alicja, Kaśkosz Stanisława, Becher Helena.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne: „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

05Gru/20

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

II Niedziela Adwentu – 6 XII 2020 r

730 – Za ++ rodziców Klarę i Walentego Szczurek, syna Zygfryda, zięcia Wilhelma, Wilhelma i Anastazję Latoska, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

900 – Za ++ męża Wilhelma Torschmidt w rocznicę śmierci, rodziców Klarę i Walentego Szczurek, brata Zygfryda, teściów Martę i Stanisława Torschmidt, Adolfa i Urszulę, Elżbietę i Mariana Schabowicz, + kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.

1030 – Za + Jacka Makówka w 1 rocznicę śmierci. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 7 XII 2020 r – św. Ambrożego.

1700 – Za + Rozalię Wacławczyk w 30 dniu po śmierci. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1800 – Za + Piotra Bombik w 30 dniu po śmierci.

Wtorek 8 XII 2020 r – Niepokalane Poczęcie NMP.

700 – Do Trójcy Przenajświętszej w intencji przebłagania za grzechy w rodzinie.

1630 – Za ++ ojca Alfreda, matkę Agnieszkę, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu.

1800 – Do MB Niepokalanie Poczętej w intencji Dzieci Marii naszej Parafii. (Transmisja w mediach społecznościowych)

Środa 9 XII 2020 r

1700 – Za ++ ojca Pawła Polczyk, teścia Norberta Mainka i + dziadków.

1800 – Za + Antoniego Misztalewski w 30 dniu po śmierci.

Czwartek 10 XII 2020 r

1700 – Za ++ Franciszkę i Izydora Sikora, córki Zytę i Gertrudę, synów Rudolfa, Leona i Emila, synową Rozalię, zięcia Bernarda, Ottona i Marię Knauer, + kapłanów.

Piątek11 XII 2020 r

1700 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Latoska, ojca Józefa Pierszalik, dziadków, Helmuta Pilny, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. (Transmisja w mediach społecznościowych)

Sobota 12 XII 2020 r

1800 – Do NMP Różańcowej w intencji Róż Różańcowych naszej Parafii.

III Niedziela Adwentu – 13 XII 2020 r

730 – Za + Andrzeja Guzdek w 1 rocznicę śmierci.

900 – Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę Maselli, Marię i Ryszarda Golombek, rodzeństwo, wnuczkę Monikę, dziadków z obu stron, 2 bratowe, Klausa Blachut, + kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Eugenii Przychodaj z okazji 60 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny, dzieci i wnuków. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Adwentu – 6 XII 2020 r

Gromadzimy się na Eucharystii w II Niedzielę Adwentu przygotowując się na przyjście Zbawiciela. Staje dziś przed nami św. Jan Chrzciciel, którego misja jak usłyszymy w Ewangelii polegała na wzywaniu do nawrócenia i powrotu na właściwą drogę życia: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” Prawdziwe nawrócenie wymaga od człowieka wiele pracy nad sobą. Dlatego prośmy w czasie tej Eucharystii o łaskę nawrócenia i przemiany życia dla siebie oraz wszystkich mieszkańców naszej parafii, abyśmy byli dobrze przygotowani na przyjście Pana.

Dziś jeszcze dodatkowa Msza św. o godzinie 1500 (zamiast Nieszporów). Jest to rozwiązanie tymczasowe, które będzie funkcjonowało do czasu wejścia w tak zwaną „strefę zieloną”. Na tę Mszę św. nie będą przyjmowane intencje.

Msze św. roratnie w tym roku będą w poniedziałek i piątek o godz. 1700. Msze roratnie będą transmitowane. Transmisje (podobnie jak msza św. niedzielna) można będzie zobaczyć na portalach: YouTube (Roraty 2020) oraz Facebook.

We wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszam na Msze św. o godz. 700; 1630 i 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie transmitowana.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

W związku z epidemią nadal zawieszone pozostają odwiedziny chorych w tradycyjnej formie. Istnieje możliwość umówienia się na odwiedziny indywidualnie (1 osoba w danym dniu). Od jutra oraz przez następne dni istnieje możliwość odwiedzin. Jednakże każde odwiedziny muszą być ustalone indywidualnie (dzień i godzina zasadniczo 1545).

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 1030.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece „CARITAS” Wigilijnego Dzieła Pomocy w cenie 6 zł oraz opłatki wigilijne.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Janoszka Ewa, Krzykawska Marta, Sonnek Joanna, Sonnek Mirela, Iwan Helena, Kostka Lidia.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia będzie przeznaczone na pomoc Kościołowi na wschodzie a przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Zapowiedzi:

Biegun Krzysztof oraz Bagrowska Katarzyna