Category Archives: Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia Parafii NNMP w Łubiu

17Kwi/21

Ogłoszenia parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

III Niedziela Wielkanocna – 18 IV 2021 r

730 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Jaworek, Marię i Huberta Sonnek, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Jerzego Jaworek z okazji 70 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

1030 – Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kasjana Kotyczki, jego rodziców i chrzestnych. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 19 IV 2021 r

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze i powrót do zdrowia dla Jerzego z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 60 rocznicy urodzin Tomasza.

Wtorek 20 IV 2021 r

1800 – Za ++ ojca Pawła Polczyk, teściów Cecylię i Mieczysława Paździor.

Środa 21 IV2021 r

1800 – Za ++ rodziców Józefa i Różę Zieliński i pokrewieństwo.

Czwartek 22 IV 2021 r

1800 Za ++ Gotharda Skandy z okazji urodzin, rodziców Wiktorię i Franciszka Skandy, męża Marka Nowak, brata Ernesta, teściów Marię i Nikodema Krok i pokrewieństwo.

Piątek 23 IV 2021 r

1800 – Za ++ Józefa Krok i Marię Mróz w rocznicę śmierci, pokrewieństwo i + kapłanów.

Sobota 24 IV 2021 r

1800 Za ++ rodziców Marię i Jerzego Dziambor, Teresę i Brunona Birkner, szwagrów Ernesta Helios i Henryka Janota, dziadków Dziambor, Birkner, Jaworek, Wypadlok, pokrewieństwo z obu stron i + kapłanów.

IV Niedziela Wielkanocna – 25 IV 2021 r

730 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny.

900 – Za ++ rodziców Elfrydę i Huberta Baron, Jana, Klarę i Konstantynę Banaś, + kapłanów i dusze w czyśćcu.

1030 – Do Bożej Opatrzności o urodzaje i szczęśliwy przebieg prac polowych. – Nabożeństwo błagalne o urodzaje ku czci św. Marka. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocna – 18 IV 2021 r

Okres Wielkanocny, który obecnie przeżywamy powinien być dla wszystkich wierzących okazją do spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym, który pragnie nas obdarzyć poznaniem Bożego piękna i dobroci oraz życiem w świetle Jego miłości. Bywa, że trudno nam otworzyć nasze serce na ten Boży dar – przygniatają nas doświadczenia, rozczarowania, lęk przed przyszłością. Być może zaślepia nas grzech. Chrystus mówi nam dzisiaj: „Pokój wam!”. Pragnie – tak jak to uczynił Apostołom – oświecić nasze umysły. Przypomina o cierpieniach, które dobrowolnie przyjął na siebie, o odkupieniu win, które się dokonało. Chce, byśmy z tych darów korzystali i to obficie.

W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Marka. Suma o godz. 1030 o urodzaje i szczęśliwy przebieg prac polowych. Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Marka o urodzaje. Msza św. i Nabożeństwo będą transmitowane.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 20 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 11 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Janoszka Anna, Tobiasz Iwona, Malcherczyk Emilia, Broja Krystyna, Skandy Kornelia, Janoszka Elżbieta.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą Niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę błogosławionego, radosnego i pełnego pokoju przeżycia niedzieli i całego tygodnia.

Wolne intencje:

 • 19 lipiec o godz.: 700
 • 28 lipiec o godz.: 1800
 • 9 sierpień o godz.: 700
 • 23 sierpień o godz.: 700
 • 30 sierpień o godz.: 700
 • 4 październik o godz.: 700
 • 18 październik o godz.: 700
 • 15 listopad o godz.: 700
 • 29 listopad o godz.: 700
 • 1 grudzień o godz.: 1700
 • 4 grudzień o godz.: 1800
 • 8 grudzień o godz.: 1630
 • 10 grudzień o godz.: 1700
 • 13 grudzień o godz.: 700
 • 18 grudzień o godz.: 1800
 • 19 grudzień o godz.: 730
 • 19 grudzień o godz.: 1030
 • 20 grudzień o godz.: 700
 • 25 grudzień o godz.: 1030
 • 27 grudzień o godz.: 800
 • 28 grudzień o godz.: 800
 • 29 grudzień o godz.: 800
 • 30 grudzień o godz.: 800

10Kwi/21

Ogłoszenia parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

II Niedziela Wielkanocna – 11 IV 2021 r

730 – Za Parafian.

900 – Za ++ rodziców Helenę i Jerzego Muc, Zygfryda Bucher, dziadków z rodzin Muc, Bucher, Kraśnianka i Zielenski.

1030 – Za ++ rodziców Ilzę i Franciszka Skandy, dziadków Skandy, Janoszka, Wloka i Bombik. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 12 IV 2021 r

1800 – Za ++ męża Wilhelma w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron.

Wtorek 13 IV 2021 r

1800 – Za ++ syna Jana Polczyk, męża Waltera, zięcia Jerzego, 3 siostry, 3 braci, bratową Marię, rodziców z obu stron, siostrzeńców Józefa i Herberta, 5 szwagrów, pokrewieństwo Polczyk, Zettelmann i Brajtkopf.

Środa 14 IV2021 r

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Alojzego Labisz i syna Krzysztofa z rodziną.

Czwartek 15 IV 2021 r

1800 Za ++ Maksa Janoszka, rodziców, teściów, zięcia Leona, + z rodzin Janoszka, Stark, Boron, Broja i + kapłanów.

Piątek 16 IV 2021 r

1800 – Za ++ męża Rudolfa Kaszuba, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.

Sobota 17 IV 2021 r

1800 Za ++ rodziców Józefa i Weronikę Kraśnianka, dziadków z rodzin Muc, Musioł, Zielenski, Pryk i Gansieniec.

III Niedziela Wielkanocna – 18 IV 2021 r

730 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Jaworek, Marię i Huberta Sonnek, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Jerzego Jaworek z okazji 70 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

1030 – Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kasjana Kotyczki, jego rodziców i chrzestnych. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocna – 11 IV 2021 r

Choć już minęła Wielkanoc ciągle jeszcze żyjemy w radosnej atmosferze święta zmartwychwstania Chrystusa. Jezus ukazuje się swoim uczniom, aby im udowodnić, że jest tym samym Chrystusem, który umarł na krzyżu ale teraz zmartwychwstał.

Na dowód swojego zmartwychwstania i swojej tożsamości uka­zuje swoim uczniom rany rąk, nóg i przebitego boku. Umacnia w ten sposób ich wiarę. My także patrząc dziś na Boskiego Zbawcę, wyzna­jemy przed Nim naszą wiarę, powtarzając za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 20 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 11 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Janoszka Justyna, Zielenska Regina, Krawczyk Aniela, Szczudło Gabriela, Frencel Ewa, Baranowska Stefania.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny i przyszłą Niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę błogosławionego, radosnego i pełnego pokoju przeżycia niedzieli i całego tygodnia.

Wolne intencje:

 • 12 lipiec o godz.: 700
 • 19 lipiec o godz.: 700
 • 22 lipiec o godz.: 1800
 • 28 lipiec o godz.: 1800
 • 9 sierpień o godz.: 700
 • 23 sierpień o godz.: 700
 • 30 sierpień o godz.: 700
 • 4 październik o godz.: 700
 • 18 październik o godz.: 700
 • 15 listopad o godz.: 700
 • 29 listopad o godz.: 700
 • 1 grudzień o godz.: 1700
 • 4 grudzień o godz.: 1800
 • 8 grudzień o godz.: 1630
 • 10 grudzień o godz.: 1700
 • 13 grudzień o godz.: 700
 • 18 grudzień o godz.: 1800
 • 19 grudzień o godz.: 730
 • 19 grudzień o godz.: 1030
 • 20 grudzień o godz.: 700
 • 25 grudzień o godz.: 1030
 • 27 grudzień o godz.: 800
 • 28 grudzień o godz.: 800
 • 29 grudzień o godz.: 800
 • 30 grudzień o godz.: 800

03Kwi/21

Ogłoszenia parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

Niedziela Zmartwychwstania – 4 IV 2021 r

700 – Rezurekcja w intencji Parafian. (Transmisja w mediach społecznościowych)

900 – Za + Mieczysława Duda w 1 rocznicę śmierci.

1030 – Za ++ rodziców Bronisława i Lidię Podolak, dziadków Podolak, Olender, Joniec i dusze opuszczone. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek Wielkanocny 5 IV 2021 r

730 – Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Ziaja, Marię i Stanisława Duda, brata Ryszarda, dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

900 – Za ++ rodziców Marię i Jerzego Krawczyk, brata Gintra, Klarę i Augusta Janoszka, ich synów, synowe i pokrewieństwo.

1030 – Za ++ Marylę i Tadeusza Kamińskich, ich rodziców, braci Macieja i Andrzeja, bratowe Urszulę, Jolantę i Adelę, Marię i Antoniego Sonnek, Alojzego Sikora, + z rodzin Gajdzik i Szczurek. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Za ++ kapłanów.

Wtorek 6 IV 2021 r

1700 – Za + Edwarda Senk w 30 dniu po śmierci.

1800 – Za ++ ojca Józefa Pierszalik, rodziców Józefa i Helenę Latoska, dziadków, Helmuta Pilny, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 7 IV2021 r

1800 – Za ++ Irenę Gburek z okazji urodzin, męża Stanisława, + z rodzin Gburek, Olejniczak, Wloka i Spyra.

Czwartek 8 IV 2021 r

1800 Za ++ syna Marka Kostka, męża Rajnholda, teścia Józefa Kostka, rodziców Helenę i Joachima Dramski i pokrewieństwo.

Piątek 9 IV 2021 r

1800 – Za ++ Józefa Kostka, Rajnholda i Marka Kostka, rodziców i pokrewieństwo.

Sobota 10 IV 2021 r

1800 Za ++ rodziców Jerzego i Annę Ogaza, Marię i Edmunda Stęplewskich, szwagra Jerzego Wojtulek, dziadków Ogaza, Stemplewski, Gralla i Duczek.

II Niedziela Wielkanocna – 11 IV 2021 r

730 – Za Parafian.

900 – Za ++ rodziców Helenę i Jerzego Muc, Zygfryda Bucher, dziadków z rodzin Muc, Bucher, Kraśnianka i Zielenski.

1030 – Za ++ rodziców Ilzę i Franciszka Skandy, dziadków Skandy, Janoszka, Wloka i Bombik. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Zmartwychwstania – 4 IV 2021 r

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja! Świętujemy dziś w całym Kościele Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przeżywamy najtrudniejszą tajemnicę naszej wiary – prawdę o Zmartwychwstaniu jako Radosną Nowinę o tryumfie Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Prośmy Chrystusa Zmartwychwstałego o mocną wiarę, niezachwianą nadzieję i gorącą miłość, aby nasze życie było uczestniczeniem w Jego zwycięstwie oraz świadectwem naszej wiary w Zmartwychwstanie.

Jutro Poniedziałek wielkanocny – drugi dzień świąt – Msze św. jak w niedzielę. Transmisja Mszy św. o 1030.

Dziś i jutro (Święta) kościół będzie otwarty do godz. 1800.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w Ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do tych, którzy przygotowali Ciemnicę i Boży Grób, udekorowali kościół przyczyniając się do uświetnienia liturgii Wielkiego Tygodnia.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 20 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 11 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Krawczyk Izabela, Wnęk Zofia, Woźniak Ewa, Dziambor Halina, Helios Irena, Janoszka Kornelia.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny i przyszłą Niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam jak najlepiej przeżyć Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim życzę błogosławionego, radosnego i pełnego pokoju przeżycia niedzieli i całego tygodnia.

Wolne intencje:

 • 5 lipiec o godz.: 700
 • 12 lipiec o godz.: 700
 • 19 lipiec o godz.: 700
 • 22 lipiec o godz.: 1800
 • 26 lipiec o godz.: 700
 • 27 lipiec o godz.: 1800
 • 28 lipiec o godz.: 1800
 • 29 lipiec o godz.: 1800
 • 9 sierpień o godz.: 700
 • 23 sierpień o godz.: 700
 • 30 sierpień o godz.: 700
 • 4 październik o godz.: 700
 • 18 październik o godz.: 700
 • 25 październik o godz.: 700
 • 15 listopad o godz.: 700
 • 29 listopad o godz.: 700
 • 1 grudzień o godz.: 1700
 • 4 grudzień o godz.: 1800
 • 6 grudzień o godz.: 700
 • 8 grudzień o godz.: 1630
 • 10 grudzień o godz.: 1700
 • 13 grudzień o godz.: 700
31Mar/21

KOMUNIKAT – Kuria Diecezjalna w Gliwicach

Udostępnij na:

Powodowani troską o zdrowie wiernych informujemy, że biskupi gliwiccy podczas wczorajszego testu na obecność koronawirusa uzyskali wynik pozytywny.

W związku z powyższym informujemy, że:

1) Msza Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek zostaje odwołana; nowy termin zostanie wyznaczony i podany w późniejszym czasie;

2) liturgie Triduum Paschalnego sprawowane będą w katedrze gliwickiej zgodnie z planem przez miejscowych duszpasterzy;

3) biskupi odwołują swoją obecność na Mszach świętych zaplanowanych do dnia 11 kwietnia br.;

4) wszystkie osoby, które w ostatnich dniach uczestniczyły w liturgiach sprawowanych przez biskupów i miały z nimi bezpośredni kontakt, prosimy o baczną obserwację swojego stanu zdrowia, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów o pilny kontakt z lekarzem;

5) Kuria Diecezjalna w Gliwicach w dniach 6-9 kwietnia br. nie przyjmuje interesantów; wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub mailowo w godzinach 9.00-13.30; korespondencja mailowa musi zawierać dane nadawcy, korespondencja anonimowa nie będzie przyjmowana;

6) wszystkim duszpasterzom przypominamy o obowiązku zachowania państwowych wymogów sanitarnych oraz kościelnych wytycznych dotyczących sprawowania liturgii w świątyniach;

7) apelujemy do wszystkich o rozwagę i stosowanie się do zasad sanitarnych, a także przyjęcie ze zrozumieniem ograniczeń, które w czasie Świąt Wielkanocnych muszą zostać zachowane w świątyniach;

8) wszystkich prosimy o modlitwę w intencji księży biskupów, wszystkich chorych, służby zdrowia oraz o szybkie ustąpienie panującej epidemii.

ks. Sebastian Wiśniewski
kanclerz Kurii

źródło: https://kuria.gliwice.pl/2021/03/31/komunikat-2021-03-31/

27Mar/21

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

Niedziela Palmowa – 28 III 2021 r

730 – Za ++ Tomasza i Różę Skandy, brata Bernarda, szwagra Piotra, Ryszarda Szendzielorz i pokrewieństwo.

900 – Za ++ ojca Wilhelma Torschmidt, Eryka Kaminiorz, wujka Zygfryda i Romana, Adolfa i Urszulę Torschmidt, Mariana i Elżbietę Schabowicz, Annę i Józefa Panek, Marię Stadel, dziadków z obu stron.

1030 – Za ++ ojca Andrzeja Gugulskiego, dziadków Władysława Gugulskiego, Janinę i Juliana Boron, wujka Alfreda, + z rodzin Sonnek, Kamiński i Gajdzik. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Wielki Poniedziałek 29 III 2021 r

1800 Za + Alinę Wiśniewską (od Beaty i Józefa z rodziną).

Wielki Wtorek 30 III 2021 r

1800 – Za ++ męża Jana Wojakowskiego w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, brata Czesława, siostrę Janinę, bratanicę Dorotę, szwagierkę Krystynę, dziadków z obu stron.

Wielka Środa 31 III 2021 r

1800 – Za ++ Eryka Kaminiorz, jego rodziców, rodzeństwo, rodziców Małgorzatę i Stanisława Knopik, wujka Romana Sitko, chrzestnych Mariana i Rudolfa, dziadków Ledwoń, Knopik, Chajda, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wielki Czwartek 01 IV 2021 r

1800 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, oraz za ++ Proboszczów naszej Parafii i ++ kapłanów pochodzących z naszej Parafii. (Transmisja w mediach społecznościowych)

Wielki Piątek 02 IV 2021 r

1000 – Droga Krzyżowa. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1800 – Liturgia Męki Pańskiej – Ceremonie Wielkiego Piątku. (Transmisja w mediach społecznościowych)

Wielka Sobota 03 IV 2021 r

1500 – Poświęcenie pokarmów (Transmisja w mediach społecznościowych)

1800 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian. (Transmisja w mediach społecznościowych)

Niedziela 04 IV 2021 r – Niedziela Zmartwychwstania

700 – Rezurekcja w intencji Parafian. (Transmisja w mediach społecznościowych)

900 – Za + Mieczysława Duda w 1 rocznicę śmierci.

1030 – Za ++ rodziców Bronisława i Lidię Podolak, dziadków Podolak, Olender, Joniec i dusze opuszczone. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Palmowa – 28 III 2021 r

Dzisiaj Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Wielki przez tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a przez to „Wielki” dla każdego człowieka. Kościół przedstawia nam tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz opis Jego męki i śmierci. Ma to nam uświadomić kontrast istniejący pomiędzy doczesną, przemijającą chwałą tego świata, a chwałą wieczną, do której droga wiedzie przez krzyż, cierpienie i śmierć. Prośmy, abyśmy przez cały Wielki Tydzień, łącząc się z Chrystusem, mieli udział w radości zmartwychwstania.

Spowiedź przed Świętami: Od poniedziałek do środy od godz. 1700. W Wielki Czwartek od 1600  – 1700. W Wielki Piątek po Drodze Krzyżowej – tak długo jak będą chętni oraz od 1600  – 1700. W Wielką Sobotę po poświęceniu pokarmów – tak długo jak będą chętni.

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa o godz. 1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Piątek – pamiątka śmierci Jezusa na krzyżu, w tym dniu kościół nie sprawuje Mszy św., jest tylko Liturgia ku czci Męki Pańskiej o godz. 1800, adoracja w ciemnicy od 800 do 1800, kiedy to rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Zapraszam na Drogę Krzyżową o godz. 1000, zalecki za zmarłych do modlitwy w czasie Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii. W tym dniu obowiązuje post ścisły – powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek do syta, pozostałe posiłki w mniejszej ilości.

Wielka Sobota – to dzień Adoracji przy Bożym Grobie, dzień modlitwy i czuwania od godz. 930 adoracja przy Bożym grobie do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej o godz. 1800. Na Liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy świece (Paschaliki). Poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 1100; 1200; 1400; 1500. Poświęcenie pokarmów odbędzie się na Parkingu przed kościołem!!! Transmisja poświęcenia pokarmów o godz. 1500

Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece „Caritas”: duże ozdobne w cenie 10 zł. i małe „paschaliki” w cenie 2,5 zł.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 20 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 11 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Transmisja z naszej Parafii:
Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800 oraz całodobowa adoracja w Ciemnicy.
Wielki Piątek Droga Krzyżowa o godz. 1000 i Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1800 oraz całodobowa adoracja przy Bożym Grobie.
Wielka Sobota Poświęcenie pokarmów o godz. 1500 i Wigilia Paschalna o godz. 1800.
Niedziela Zmartwychwstania Rezurekcja o godz. 700 i Msza św. o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Hańbicka Izabela, Kuć Ewa, Kuć Aniela, Patycka Edyta, Patycka Krystyna, Knopek Nina.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Ofiary z Wielkiego Piątku (Adoracji Krzyża) i z Wielkiej Soboty (Bożego Grobu) są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Kolekta w Niedzielę Zmartwychwstania będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam jak najlepiej przeżyć Wielki Tydzień, aby z oczyszczoną duszą w poranek Wielkanocny przywitać Zmartwychwstałego Pana. Wszystkim życzę błogosławionego, radosnego i pełnego pokoju przeżycia niedzieli i całego tygodnia.

20Mar/21

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

V Niedziela Wielkiego Postu – 21 III 2021 r

730 – Za ++ Józefa Miczka, żony Annę i Elżbietę, synów Jerzego i Pawła, córkę Martę, jej męża Romana, córkę Helenę, jej męża i syna, braci Jana i Emanuela oraz rodziców.

900 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Zofii Wojakowskiej z okazji 70 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

1030 – Za ++ rodziców Elżbietę i Emanuela Janoszka, chrzestnego Jerzego, dziadków, pokrewieństwo Krawczyk i Janoszka. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Za + ks. Bp Gerarda Kusza. (Transmisja w mediach społecznościowych)

Poniedziałek 22 III 2021 r

1700 – Za + Norberta Janoszka w 30 dniu po śmierci.

1800 Za ++ Alfreda Ulfik, jego rodziców Marię i Teodora, Martę i Stanisława Dziambor, Różę i Józefa Wloka, Hildegardę, Helmuta i Dawida Janoszka, pokrewieństwo i + kapłanów.

Wtorek 23 III 2021 r

1800 – Za ++ Marię Musioł i pokrewieństwo.

Środa 24 III 2021 r

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Edeltraudy Latoska z okazji 85 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Czwartek 25 III 2021 r – Zwiastowanie Pańskie

700 Za + ks. Proboszcza Jana Niedzielskiego.

1630 – Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 Za ++ rodziców Marię i Huberta Sonnek, Annę i Gintra Łupierz, braci Marka i Roberta, ciocię Elżbietę Cebula, dziadków z obu stron. (Transmisja w mediach społecznościowych)

Piątek 26 III 2021 r

1800Gorzkie Żale – Za ++ męża Józefa, rodziców Dorotę i Karola Szczurek, Różę i Feliksa Sikora, brata, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu. (Transmisja w mediach społecznościowych) LINK DO NOCNEJ TRANSMISJI

Sobota 27 III 2021 r

1800 Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Gabriela Nowak, jego rodziców i chrzestnych.

Niedziela 21 III 2021 r – Niedziela Palmowa

730 – Za ++ Tomasza i Różę Skandy, brata Bernarda, szwagra Piotra, Ryszarda Szendzielorz i pokrewieństwo.

900 – Za ++ ojca Wilhelma Torschmidt, Eryka Kaminiorz, wujka Zygfryda i Romana, Adolfa i Urszulę Torschmidt, Mariana i Elżbietę Schabowicz, Annę i Józefa Panek, Marię Stadel, dziadków z obu stron.

1030 – Za ++ ojca Andrzeja Gugulskiego, dziadków Władysława Gugulskiego, Janinę i Juliana Boron, wujka Alfreda, + z rodzin Sonnek, Kamiński i Gajdzik. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu – 21 III 2021 r

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy w całym Kościele przeżywanie ostatnich 2 tygodni Wielkiego Postu. We wszystkich kościołach na znak żałoby i smutku zasłonięte są krzyże i obrazy. Nadchodzi bowiem Godzina Jezusa Chrystusa – Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. W Ewangelii Chrystus poucza nas, że ziarno, aby przynieść spodziewane owoce, samo musi obumrzeć. Pan Jezus oddał za nas swe życie na krzyżu i całe dzieje Kościoła dowodzą, że Jego ofiara nie pozostała bezowocna. Prośmy w czasie dzisiejszej Eucharystii, abyśmy zawsze dobrze rozumieli konieczność ofiary i wyrzeczenia w naszym życiu.

Od poniedziałku można się umawiać na odwiedziny chorych przed Świętami Wielkanocnymi. Przypominam może to być jedna osoba dziennie. Każde odwiedziny muszą być ustalone indywidualnie.

W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 700; 1630 i 1800. (Transmisja Mszy św. o godz. 1800).

W piątek o 1800 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (będzie transmisja). Zalecki do modlitwy za zmarłych w czasie Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii. Po piątkowym nabożeństwie będzie można uczestniczyć w wieczornym i nocnym czuwaniu LINK DO TRANSMISJI

Zbliżają się szybkimi krokami Święta Zmartwychwstania pomyślmy o spowiedzi. W tym roku będę spowiadał sam (epidemia) od wtorku spowiedź od godz. 1700.

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej na wszystkich Mszach poświęcenie palm.

Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece „Caritas”: duże ozdobne w cenie 10 zł. i małe „paschaliki” w cenie 2,5 zł.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii: w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Buczny Mirosława, Polczyk Iwona, Bagrowska Maria, Łosicka Danuta, Sikora Marlena, Michalik Halina.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Z tyłu kościoła znajduje się skarbonka na kwiaty do Bożego Grobu i dekoracji kościoła przez cały rok.

Wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego, pełnego pokoju i radości przeżycia dzisiejszej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia.

Wolne intencje:

 • 5 lipiec o godz.: 700
 • 12 lipiec o godz.: 700
 • 19 lipiec o godz.: 700
 • 21 lipiec o godz.: 1800
 • 22 lipiec o godz.: 1800
 • 26 lipiec o godz.: 700
 • 27 lipiec o godz.: 1800
 • 28 lipiec o godz.: 1800
 • 29 lipiec o godz.: 1800
 • 9 sierpień o godz.: 700
 • 23 sierpień o godz.: 700
 • 27 sierpień o godz.: 1800
 • 30 sierpień o godz.: 700
 • 20 wrzesień o godz.: 700
 • 4 październik o godz.: 700
 • 18 październik o godz.: 700
 • 25 październik o godz.: 700
 • 15 listopad o godz.: 700
 • 29 listopad o godz.: 700
 • 1 grudzień o godz.: 1700
 • 4 grudzień o godz.: 1800
 • 5 grudzień o godz.: 730
13Mar/21

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 III 2021 r

730 – Za ++ męża Piotra Bombik, rodziców Elżbietę i Jerzego Bombik, Różę i Tomasza Skandy, Henryka i Urszulę Chromik, Gintra Pigula, dziadków i pokrewieństwo.

900 – Za ++ rodziców Klarę i Walentego Szczurek, ich syna Zygfryda, zięcia Wilhelma, rodziców Anastazję i Wilhelma Latoska, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

1030 – Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Wojciecha Profus, jego rodziców i chrzestnych. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 15 III 2021 r

1700 – Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Emilii Moćko, jej rodziców i chrzestnych.

1800 Za + Helenę Dramską w 30 dniu po śmierci.

Wtorek 16 III 2021 r

1700 – Za ++ rodziców Józefa i Annę Bombik, Teresę i Leonarda Majnusz, Waltera Bielly, rodziców Emilię i Pawła Wloka, bratową Teresę Wloka, dziadków Franciszkę i Tomasza Bombik, Agnieszkę i Jana Wloka, Piotra i Annę Czaja i pokrewieństwo.

Środa 17 III2021 r

1700 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Magdaleny Hojka z okazji 40 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Czwartek 18 III 2021 r

1700 Za ++ rodziców Emilię i Pawła Wloka, Elżbietę Spyra, bratową Teresę Wloka, dziadków Wloka i Spyra.

Piątek 19 III 2021 r – św. Józefa

1700Droga Krzyżowa – Za ++ ojca Pawła Janoszka, brata Krzysztofa, dziadków Jana i Jadwigę Janoszka, Pawła i Marię Ogrodnik, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. (Transmisja w mediach społecznościowych) LINK DO NOCNEJ TRANSMISJI

Sobota 20 III 2021 r

1800 Za ++ ojca Eryka Profus w 5 rocznicę śmierci, matkę Małgorzatę, siostrę Marię w 24 rocznicę śmierci, brata Zygmunta, dziadków z obu stron, pokrewieństwo Profus i Janoszka

V Niedziela Wielkiego Postu – 21 III 2021 r

730 – Za ++ Józefa Miczka, żony Annę i Elżbietę, synów Jerzego i Pawła, córkę Małgorzatę, jej męża Romana, córkę Helenę, jej męża i syna, braci Jana i Emanuela oraz rodziców.

900 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Zofii Wojakowskiej z okazji 70 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

1030 – Za ++ rodziców Elżbietę i Emanuela Janoszka, chrzestnego Jerzego, dziadków, pokrewieństwo Krawczyk i Janoszka. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 III 2021 r

W 4 Niedzielę Wielkiego Postu usłyszymy w Ewangelii rozmowę Jezusa Chrystusa z Nikodemem, w czasie której objawia prawdę, że „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. Dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa to szczyt Bożego miłosierdzia, bo „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony”. Chrystus i dzisiaj przychodzi do nas grzeszników, ludzi słabych, aby okazać nam miłosierdzie, aby nas zbawić. Prośmy w czasie tej liturgii, aby Wielki Post był dla nas czasem korzystania z Bożego miłosierdzia w Sakramencie Pokuty.

W piątek o 1700 zapraszam na Drogę Krzyżową (będzie transmisja). Zalecki do modlitwy za zmarłych w czasie Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii. W tym roku, w związku z limitami osób w kościele, w piątek będzie raz Droga Krzyżowa a raz Gorzkie Żale. Te Nabożeństwa będą transmitowane. Te Nabożeństwa będą transmitowane. Po piątkowym nabożeństwie będzie można uczestniczyć w wieczornym i nocnym czuwaniu LINK DO TRANSMISJI

Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii: w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Głuch Barbara, Gburek Agnieszka, Wloka Krystyna, Janiga Katarzyna, Krzyżyk Maria, Cymbała Martyna.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Z tyłu kościoła znajduje się skarbonka na kwiaty do Bożego Grobu i dekoracji kościoła przez cały rok.

Wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego, pełnego pokoju i radości przeżycia dzisiejszej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia.

Wolne intencje:

 • 5 lipiec o godz.: 700
 • 12 lipiec o godz.: 700
 • 19 lipiec o godz.: 700
 • 21 lipiec o godz.: 1800
 • 22 lipiec o godz.: 1800
 • 26 lipiec o godz.: 700
 • 27 lipiec o godz.: 1800
 • 28 lipiec o godz.: 1800
 • 29 lipiec o godz.: 1800
 • 9 sierpień o godz.: 700
 • 20 sierpień o godz.: 1800
 • 21 sierpień o godz.: 1800
 • 23 sierpień o godz.: 700
 • 27 sierpień o godz.: 1800
 • 30 sierpień o godz.: 700
 • 6 wrzesień o godz.: 700
 • 13 wrzesień o godz.: 700
 • 20 wrzesień o godz.: 700
 • 4 październik o godz.: 700
 • 18 październik o godz.: 700
 • 25 październik o godz.: 700
 • 15 listopad o godz.: 700
 • 29 listopad o godz.: 700