Lista osób poległych w pierwszej wojnie światowej

Przed remizą strażacką znajduje się pomnik poległych w pierwszej wojnie światowej, na bocznych ścianach umieszczono także nazwiska osób poległych w drugiej wojnie świoatowej.

 

ZIAJA WILHELM
ZETTELMANN LUDWIG
WROBEL IGNATZ
WILCZEK KARL
WIECHARY THEODOR
THORZ JOHANN
SZCZUREK JOHANN
SZCZUREK KARL
STRZODKA CHRISTIAN
STEINER JOSEF
STAMPOR VALENTIN
SMACZNY MAX
SCHYMANIETZ JOSEF
SCHWIENTEK EMIL
SCHOSTOK JOSEPH
SCHIKORA EMIL
SAMOL IGNATZ
SAMOL ISIDOR
SAMOL JOHANN
RYGOL ADOLF
PROFUS JOSEF
POLOCZEK PETER
POLCZYK IGNATZ
PIGULLA ALFRED
PANDERA HERMANN
OHSMANN GRATIAN
OHSMANN BRUNO
OHSMANN FRANZ
MOLENDA ALOIS
MISCH NICOLAUS
MAREK FRANZ
LATOSKA VALENTIN
LATOSKA VINZENT
KRAWCZYK PETER
KASCHUBA JOSEF
KANDORA VINZENT
JAWOREK JOSEPH
JAWOREK JOSEF
JANOSCHKA AUGUST
JANOSCHKA FRANZ
JANOSCHKA ALBERT
JANOSCHKA MAKARIUS
JANOSCHKA ALBERT
GZIK JOSEF
GRZECHZA ANZELM
GNIELCZYCH JOHANN
GNIDA AUGUST
GNIDA STANISLAUS
DZIAMBOR JOHANN
DZIAMBOR FRANZ
DZIAMBOR JOHANN
DZIAMBOR GREGOR
DZIAMBOR JOSEF
DZIAMBOR JOHANN
DAWID FRANZ
CZEMPIK JOHANN
CZEMPIK RICHARD
CHWOLIK FRANZ
BIEGUS LEO
BARON FRANZ
AUGUSTIN PHILIPP
??[LATOSKA?] JOSEF
??? JOHANN
?? [JANOSCHKA?] JOHANN

źródło: http://91.205.75.101/~forgen/polegli/miasto.php?lng=ru&m=2484&order=n