Turystyka

 • neoklasycystyczny pałac Baildonów z XIX w., przebudowany w 1911 r., otoczony parkiem z rzadkim drzewostanem, obecnie dom opieki społecznej;

Klasycystyczny pałac wzniesiony w latach 60-tych XIX w. przez Artura Baildona. Obecnie w pałacu znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Rezydencja wraz z otaczającym parkiem ogrodzona, zamknięta dla osób postronnych. W pobliżu zachowane zabudowania dawnego folwarku, obecnie niezagospodarowane, stanowią własność prywatna; teren zabezpieczony przed wejściem, monitorowany przez firmę ochroniarską.

Panorama Pałacu

 • późnobarokowy kościół Narodzenia NMP z XVI w., przebudowany w latach 1730-1744;

Panorama Kościoła

 • kaplica Św. Magdaleny w parku pałacowym;
 • zabytkowa studnia z 1850 r.
 • pomnik ofiar I i II wojny światowej, z nazwiskami 176 osób z Parafii Łubie, poległych w obu wojnach;
 • 3 zabytkowe krzyże przydrożne z 1896 r. (przy ul. Długiej, 1 Maja oraz Pyskowickiej).
 • ruiny „Świątyni Sybilli”
 • spichlerz dworski (wybudowany po 1850 r.)
 • dawna szkoła parafialna (1 poł XIXw.)
 • dawna gospoda (koniec XIX w.)
 • budynki folwarku Łubie Dolne (ok. 1890 r.)
 • uroczysko Sroczka, na płd. od wsi: skrzyp olbrzymi, dęby szypułkowe(  obw. do 420 cm)