Podział Łubia

Łubie – Lubie, Hohenlieben(1936)/ale dodac cza ize dzieli sie na:

Łubie Dolne – Nieder Lubie, Nieder Hohenlieben (1936) i
Łubie Górne – Ober Lubie, Ober Hohenlieben (1936)