Category Archives: Sołectwo Jasiona

Informacje dotyczące sołectwa Jasiona

04Wrz/20
spis rolny 2020

Od 1 września do 20 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. Udział rolników w spisie jest obowiązkowy.

Udostępnij na:

To badanie realizowane jest raz na 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

 

Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Szczegóły na: https://spisrolny.gov.pl/

04Wrz/20
smog na wsi

uchwała antysmogowa – przypomnienie

Udostępnij na:

Dnia 1 września 2017 r. weszła w życie tzw. „uchwała antysmogowa” (uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw). Celem uchwały jest ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, której źródłem jest spalanie słabych jakościowo paliw w piecach bezklasowych. Uchwała określa zasady spalania paliw w kotłach i piecach o małej mocy, tzn. do 1 MW. Do tego typu instalacji zaliczają się domowe paleniska opalane węglem i drewnem.

Od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej zabronione jest spalanie w kotłach i piecach paliwa o niskiej jakości, do których należą:
– muł węglowy,
– flotokoncentrat,
– węgiel brunatny,
– wilgotne drewno.

W zależności od rodzaju kotła zalecane są następujące rodzaje paliwa:
a) kotły zasypowe:
węgiel kamienny energetyczny
– sortymenty grube,
– sortymenty średnie,
– wysokojakościowe sortymenty miałowe z udziałem klasy 0-3 mm < 15% lub brykiety,
– paliwa niskoemisyjne po przeróbce termicznej,
– węgle antracytowe,
drewno o wilgotności poniżej 20%;
b) kotły automatyczne retortowe:
węgiel kamienny energetyczny
– kwalifikowane paliwa węglowe na bazie sortymentów średnich lub miałowych,
– sortymenty średnie (spełniające wymagania kotłów, w tym brykiety),
– paliwa niskoemisyjne po przeróbce termicznej,
pellet.

Ponadto uchwała nakłada na posiadaczy kotłów obowiązek wymiany urządzeń grzewczych na kotły klasy 5 lub w standardzie ECODESIGN. Kotły pozaklasowe muszą zostać wymienione w następujących terminach:

– starsze niż 10 lat – do końca 2021 r.,
– 5 do 10 lat – do końca 2023 r.,
– młodsze niż 5 lat – do końca 2025 r.

Kotły klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca 2027 r.

Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Zbrosławice mogą przeprowadzać kontrole stosowania zapisów powyższej uchwały.

Więcej informacji na stronie: http://powietrze.slaskie.pl

W celu zamontowania ceramicznego wkładu kominowego polecamy firmy:

https://www.kms-bud.pl/wklady-kominowe-ceramiczne/

Frezowanie Kominów | Komina

Usługi

 

25Sie/20

Haromonogram

Udostępnij na:

Terminy zgłaszania stanu wodomierzy:

Jasiona 

termin do 31.08.2020

Łubie 

termin do 03.09.2020

Kopienica 

termin do 05.09.2020

Osoby posiadające wodomierze odczytywane zdalnie i posiadające podliczniki na wodę bezpowrotnie zużytą, proszone są o podawanie stanów tych podliczników zgodnie z harmonogramem