17Kwi/21

Ogłoszenia parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

III Niedziela Wielkanocna – 18 IV 2021 r

730 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Jaworek, Marię i Huberta Sonnek, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Jerzego Jaworek z okazji 70 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

1030 – Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kasjana Kotyczki, jego rodziców i chrzestnych. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 19 IV 2021 r

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze i powrót do zdrowia dla Jerzego z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 60 rocznicy urodzin Tomasza.

Wtorek 20 IV 2021 r

1800 – Za ++ ojca Pawła Polczyk, teściów Cecylię i Mieczysława Paździor.

Środa 21 IV2021 r

1800 – Za ++ rodziców Józefa i Różę Zieliński i pokrewieństwo.

Czwartek 22 IV 2021 r

1800 Za ++ Gotharda Skandy z okazji urodzin, rodziców Wiktorię i Franciszka Skandy, męża Marka Nowak, brata Ernesta, teściów Marię i Nikodema Krok i pokrewieństwo.

Piątek 23 IV 2021 r

1800 – Za ++ Józefa Krok i Marię Mróz w rocznicę śmierci, pokrewieństwo i + kapłanów.

Sobota 24 IV 2021 r

1800 Za ++ rodziców Marię i Jerzego Dziambor, Teresę i Brunona Birkner, szwagrów Ernesta Helios i Henryka Janota, dziadków Dziambor, Birkner, Jaworek, Wypadlok, pokrewieństwo z obu stron i + kapłanów.

IV Niedziela Wielkanocna – 25 IV 2021 r

730 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny.

900 – Za ++ rodziców Elfrydę i Huberta Baron, Jana, Klarę i Konstantynę Banaś, + kapłanów i dusze w czyśćcu.

1030 – Do Bożej Opatrzności o urodzaje i szczęśliwy przebieg prac polowych. – Nabożeństwo błagalne o urodzaje ku czci św. Marka. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocna – 18 IV 2021 r

Okres Wielkanocny, który obecnie przeżywamy powinien być dla wszystkich wierzących okazją do spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym, który pragnie nas obdarzyć poznaniem Bożego piękna i dobroci oraz życiem w świetle Jego miłości. Bywa, że trudno nam otworzyć nasze serce na ten Boży dar – przygniatają nas doświadczenia, rozczarowania, lęk przed przyszłością. Być może zaślepia nas grzech. Chrystus mówi nam dzisiaj: „Pokój wam!”. Pragnie – tak jak to uczynił Apostołom – oświecić nasze umysły. Przypomina o cierpieniach, które dobrowolnie przyjął na siebie, o odkupieniu win, które się dokonało. Chce, byśmy z tych darów korzystali i to obficie.

W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Marka. Suma o godz. 1030 o urodzaje i szczęśliwy przebieg prac polowych. Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Marka o urodzaje. Msza św. i Nabożeństwo będą transmitowane.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 20 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 11 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Janoszka Anna, Tobiasz Iwona, Malcherczyk Emilia, Broja Krystyna, Skandy Kornelia, Janoszka Elżbieta.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą Niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę błogosławionego, radosnego i pełnego pokoju przeżycia niedzieli i całego tygodnia.

Wolne intencje:

 • 19 lipiec o godz.: 700
 • 28 lipiec o godz.: 1800
 • 9 sierpień o godz.: 700
 • 23 sierpień o godz.: 700
 • 30 sierpień o godz.: 700
 • 4 październik o godz.: 700
 • 18 październik o godz.: 700
 • 15 listopad o godz.: 700
 • 29 listopad o godz.: 700
 • 1 grudzień o godz.: 1700
 • 4 grudzień o godz.: 1800
 • 8 grudzień o godz.: 1630
 • 10 grudzień o godz.: 1700
 • 13 grudzień o godz.: 700
 • 18 grudzień o godz.: 1800
 • 19 grudzień o godz.: 730
 • 19 grudzień o godz.: 1030
 • 20 grudzień o godz.: 700
 • 25 grudzień o godz.: 1030
 • 27 grudzień o godz.: 800
 • 28 grudzień o godz.: 800
 • 29 grudzień o godz.: 800
 • 30 grudzień o godz.: 800

10Kwi/21

Ogłoszenia parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

II Niedziela Wielkanocna – 11 IV 2021 r

730 – Za Parafian.

900 – Za ++ rodziców Helenę i Jerzego Muc, Zygfryda Bucher, dziadków z rodzin Muc, Bucher, Kraśnianka i Zielenski.

1030 – Za ++ rodziców Ilzę i Franciszka Skandy, dziadków Skandy, Janoszka, Wloka i Bombik. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 12 IV 2021 r

1800 – Za ++ męża Wilhelma w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron.

Wtorek 13 IV 2021 r

1800 – Za ++ syna Jana Polczyk, męża Waltera, zięcia Jerzego, 3 siostry, 3 braci, bratową Marię, rodziców z obu stron, siostrzeńców Józefa i Herberta, 5 szwagrów, pokrewieństwo Polczyk, Zettelmann i Brajtkopf.

Środa 14 IV2021 r

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Alojzego Labisz i syna Krzysztofa z rodziną.

Czwartek 15 IV 2021 r

1800 Za ++ Maksa Janoszka, rodziców, teściów, zięcia Leona, + z rodzin Janoszka, Stark, Boron, Broja i + kapłanów.

Piątek 16 IV 2021 r

1800 – Za ++ męża Rudolfa Kaszuba, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.

Sobota 17 IV 2021 r

1800 Za ++ rodziców Józefa i Weronikę Kraśnianka, dziadków z rodzin Muc, Musioł, Zielenski, Pryk i Gansieniec.

III Niedziela Wielkanocna – 18 IV 2021 r

730 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Jaworek, Marię i Huberta Sonnek, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Jerzego Jaworek z okazji 70 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

1030 – Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kasjana Kotyczki, jego rodziców i chrzestnych. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocna – 11 IV 2021 r

Choć już minęła Wielkanoc ciągle jeszcze żyjemy w radosnej atmosferze święta zmartwychwstania Chrystusa. Jezus ukazuje się swoim uczniom, aby im udowodnić, że jest tym samym Chrystusem, który umarł na krzyżu ale teraz zmartwychwstał.

Na dowód swojego zmartwychwstania i swojej tożsamości uka­zuje swoim uczniom rany rąk, nóg i przebitego boku. Umacnia w ten sposób ich wiarę. My także patrząc dziś na Boskiego Zbawcę, wyzna­jemy przed Nim naszą wiarę, powtarzając za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 20 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 11 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Janoszka Justyna, Zielenska Regina, Krawczyk Aniela, Szczudło Gabriela, Frencel Ewa, Baranowska Stefania.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny i przyszłą Niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę błogosławionego, radosnego i pełnego pokoju przeżycia niedzieli i całego tygodnia.

Wolne intencje:

 • 12 lipiec o godz.: 700
 • 19 lipiec o godz.: 700
 • 22 lipiec o godz.: 1800
 • 28 lipiec o godz.: 1800
 • 9 sierpień o godz.: 700
 • 23 sierpień o godz.: 700
 • 30 sierpień o godz.: 700
 • 4 październik o godz.: 700
 • 18 październik o godz.: 700
 • 15 listopad o godz.: 700
 • 29 listopad o godz.: 700
 • 1 grudzień o godz.: 1700
 • 4 grudzień o godz.: 1800
 • 8 grudzień o godz.: 1630
 • 10 grudzień o godz.: 1700
 • 13 grudzień o godz.: 700
 • 18 grudzień o godz.: 1800
 • 19 grudzień o godz.: 730
 • 19 grudzień o godz.: 1030
 • 20 grudzień o godz.: 700
 • 25 grudzień o godz.: 1030
 • 27 grudzień o godz.: 800
 • 28 grudzień o godz.: 800
 • 29 grudzień o godz.: 800
 • 30 grudzień o godz.: 800