24Paź/20

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

XXX Niedziela zwykła – 25 X 2020 r

7:30 – Za ++ Tomasza i Różę Skandy, Ryszarda Szendzielorz, brata Bernarda, pokrewieństwo z obu stron.

9:00 – Za ++ rodziców, teściów, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Hildegardy i Józefa Dziambor z okazji 60 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla rodziny. (Transmisja na kanałach społecznościowych.)

15:00 – Nabożeństwo Różańcowe.

Poniedziałek 26 X 2020 r

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za + Justynę Gaik.

Wtorek 27 X 2020 r

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za + Grażynę Preihs z okazji urodzin.

Środa 28 X 2020 r – św. Szymona i Judy Tadeusza.

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ matkę Kazimierę Żuraw, rodziców Elfrydę i Jerzego Broja, Lidię i Stefana, + z rodzin Żuraw, Broja, Mordal i Mucha.

Czwartek 29 X 2020 r

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ sisotrę Stefanię Mazur, brata Waldemara, rodziców Hildegardę i Jana Pigula, Łucję i Piotra Hoim, siostrę Elżbietę, dziadków, pokrewieństwo Pigula, Grzechca, Hoim, Zieliński i + kapłanów.

Piątek 30 X 2020 r

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora Cieśla, Jerzego Kierot, braci Leonarda i Alfonsa, sisotrę Weronikę Dworaczek, szwagra Marka Gryska, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 31 X 2020 r

17:30 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ Helmuta Pilny, Józefa Pierszalik, teściów, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wszystkich Świętych – Niedziela 1 XI 2020 r

7:30 – Za ++ Martę i Franciszka Zettelmann, + z rodzin Zettelmann, Sikora, Krawiec, Helisch i dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 – Za ++ Alfreda Ulfik, jego rodziców Marię i Teodora, Martę i Stanisława Dziambor, Różę i Józefa Wloka, Hildegardę i Helmuta Janoszka, Dawida Janoszka, pokrewieństwo i + kapłanów.

10:30 – Za ++ matkę Marię Patycką, dziadków Zofię i Jana Kaczmarczyk, dziadka Tadeusza Patycki, ciocię Irenę Olechno, Gertrudę Lazar, pokrewieństwo Patycki, Kwiatek, Kaczmarczyk i Duda. (Transmisja na kanałach społecznościowych.)

14:00 – Nabożeństwo za zmarłych. (Tylko w kościele, transmisja na kanałach społecznościowych).

 

Ogłoszenia Duszpasterskie

XXX Niedziela zwykła – 25 X 2020 r

Różnie oceniali Jezusa ci, którzy współcześnie z Nim żyli. Ale w jednym byli zgodni, że Jezus to apostoł miłości i miłosierdzia. Wła­śnie po tym Go poznawano, że szerokim gestem rozrzucał wokoło siebie mi­łość. Ocierał łzy płaczącym, uzdrawiał chorych, karmił głodnych, wskrzeszał umarłych. Zawsze wszystko to czynił z wielkiej miłości do człowieka.

Dzisiejsza ewangelia, którą za chwilę usłyszymy, zawiera dopowiedź na pyta­nie dręczące dziś wszystkich ludzi. Co to jest miłość? Jezus odpowiada, że Bóg jest miłością, a naszym obowiązkiem jest bezgranicznie zaufać tej miłości. Być chrześcijaninem, to znaczy kochać i miłość rozdawać wokoło siebie.

Dzisiaj zapraszam o godz. 15:00 na Nabożeństwo Różańcowe.
Trwa miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe w tygodniu o godz. 17:00, w sobotę o godz. 17:30.
W przyszła niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą niedzielę. O godz. 14:00 w kościele Nabożeństwo za zmarłych. Nie będzie procesji na cmentarz. Nabożeństwo będzie również transmitowane.
Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św. w piątek i sobotę od godz. 16:00.
Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 10:30.
W tygodniu po Mszach św. wieczornych (z wyjątkiem piątku!!!) można zamawiać Msze św. na rok 2021.

W związku z nowymi przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 7 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 37 osób. Nieprzestrzeganie tej zasady to kara do 30 tys. zł. Ministrantami mogą być tylko 3 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Proszę to ustalić w rodzinach. Inne osoby niestety muszą uczestniczyć w Mszy św. transmitowanej. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.
Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele. Zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa są jedynie osoby posiadające problemy zdrowotne, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez lekarza.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 8:00 następujące panie: Grelak Grażyna, Mikuła Bożena, Taraszczuk Magdalena, Podolak Maria, Malcherczyk Maria, Chromik Mariola.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.
W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2021 w cenie 7 zł.
Z tyłu kościoła są do nabycia znicze CARITAS rozprowadzane z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych w cenie 3 zł.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

17Paź/20

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

XXIX Niedziela zwykła – 18 X 2020r

7:30 – Za ++ Józefa i Urszulę Kranc, rodzeństwo, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.

9:00 – Za ++ męża Ernesta Skandy, rodziców Helenę i Jana Winnickich, Wiktorię i Franciszka Skandy, szwagrów Gotharda i Karola, Marię Procel, ciocię Annę Hasa, Marylę i Joachima Kain i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Kraśnianka. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

15:00 – Nabożeństwo Różańcowe.

Poniedziałek 19 X 2020r

7:00 – Za ++ Katarzynę Wałach w 1 rocznicę śmierci jej męża Feliksa, + z rodzin Wałach i Dziambor.

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.

  1. Za + Różę Postrzech w 30 dniu po śmierci.
  2. Za + Tadeusza Wichary w 30 dniu po śmierci.

Wtorek 20 X 2020r – św. Jana Kantego.

16:00 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Gerarda Meka z okazji 85 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ Marię Musioł w rocznicę śmierci i pokrewieństwo.

Środa 21 X 2020r

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Wiesławy i Waltera Osadzin z okazji 40 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Czwartek 22 X 2020r – św. Jana Pawła II.

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ Maksa Janoszka, Alfonsa Boron, Jerzego Broja, 2 szwagrów, szwagierkę, + z rodzin Boron, Broja, Janoszka, Stark i + kapłanów.

Piątek 23 X 2020r

17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze z okazji urodzin.

Sobota 24 X 2020r

17:30 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ Henryka Baranowskiego, jego rodziców, rodzeństwo, Huberta Woźniczka, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.

XXX Niedziela zwykła – 25 X 2020r

7:30 – Za ++ Tomasza i Różę Skandy, Ryszarda Szendzielorz, brata Bernarda, pokrewieństwo z obu stron.

9:00 – Za ++ rodziców, teściów, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 – D o Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Hildegardy i Józefa Dziambor z okazji 60 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla rodziny. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

15:00 – Nabożeństwo Różańcowe.

Ogłoszenia Duszpasterskie:

XXIX Niedziela zwykła – 18 X 2020r

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii spotykamy się z Chrystusem, który po raz kolejny odkrywa przed każdym z nas nieogarnioną tajemnicę Bożej miłości. W dzisiejszej Ewangelii, odpowiadając na pozorną trudność przedstawioną przez faryzeuszów, chce nam pokazać, że świat, w którym żyjemy, nie jest przeszkodą w urzeczywistnianiu miłości, ale raczej jest drogą, sposobem realizacji tego największego przykazania. Wypowiedziane przez Chrystusa pouczenie: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” jest ciągle aktualne i zobowiązuje do świadczenia miłości wszystkim: Bogu i ludziom. Prośmy w czasie obecnej Eucharystii, abyśmy zawsze potrafili prawdziwie miłować Boga i każdego człowieka.

Dzisiaj zapraszam o godz.: 15:00 na Nabożeństwo Różańcowe.

Trwa miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe w tygodniu o godz.: 17:00, w sobotę o godz.: 17:30.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz.: 10:30.

W tygodniu po Mszach św. wieczornych (z wyjątkiem piątku!!!) można zamawiać Msze św. na rok 2021. W tym roku obowiązują nowe zasady: obowiązkowa dezynfekcją rąk przed wejściem na probostwo, w kancelarii może przebywać tylko 1 osoba, 1 osoba w korytarzu, 1 osoba w przedsionku, reszta oczekuje na podwórzu.

W związku z nowymi przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 4 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 65 osób. Nieprzestrzeganie tej zasady to kara do 30 tys. zł. Ministrantami mogą być tylko 4 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Proszę to ustalić w rodzinach. Inne osoby niestety muszą uczestniczyć w Mszy św. transmitowanej. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 8:00 następujące panie: Knopik Gabriela, Kamińska Monika, Kamińska Katarzyna, Ziaja Elżbieta, Pilny Lidia, Latoska Sylwia.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2021 w cenie 7 zł.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

16Paź/20

Nowe przepisy pandemiczne w kościele

Udostępnij na:

W związku z nowymi przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 4 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 65 osób. Grozi za to kara do 30 tyś. zł. Ministranci mogą być tylko 4 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Proszę to ustalić w rodzinach. Inne osoby niestety muszą uczestniczyć w Mszy św. transmitowanej. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc zwracamy karteczkę z numerkiem. Nie zwrócenie kartki jest róznoznaczne z zabraniem miejsca na następnej Mszy.

10Paź/20

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

XXVIII Niedziela zwykła – 11 X 2020 r.

7:30 – Za ++ rodziców Elżbietę i Jerzego Bombik, Różę i Tomasza Skandy, Bernarda Skandy, Urszulę i Henryka Chromik, Gintra Pigula, dziadków i pokrewieństwo.
9:00 – Za ++ ojca Wilhelma Torschmidt, Eryka Kaminiorz, wujków Zygfryda i Romana, Adolfa i Urszulę Torschmidt, Elżbietę i Mariana Schabowicz, Annę i Józefa Panek, Marię Stadel i dziadków z obu stron.
10:30 – Za ++ męża Wilhelma Grzechca, Zofię i Wiktora Krok, Marię i Wiktora Grzechca, wnuczkę Justynę, 2 siostry, 2 braci, szwagierkę, szwagrów i Stefanię Mazur. (Transmisja na kanałach społecznościowych)
15:00 – Nabożeństwo Różańcowe.

Poniedziałek 12 X 2020 r.
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ ojca Ernesta, teścia Ryszarda, Olgę, Pawła i Leonarda, pokrewieństwo i + kapłanów.

Wtorek 13 X 2020 r. – NMP Fatimskiej.
17:00 – Za ++ ojca Alfonsa Cieśla, rodziców Marię i Pawła Zimoń, dziadków z obu stron, pokrewieństwo Cieśla i Zimoń.
Różaniec Fatimski i Procesja.

Środa 14 X 2020 r.
8:00 – Do Bożej Opatrzności i MBNP w intencji wszystkich pracowników naszej szkoły.
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Jadwigi Kostka z okazji 85 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Czwartek 15 X 2020 r. – św. Teresy.
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ rodziców Klarę i Romana Musioł, rodzeństwo, dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

Piątek 16 X 2020 r. – św. Jadwigi.
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Msza szkolna: Za + Jana Wysocki w 1 rocznicę śmierci.

Sobota 17 X 2020 r. – św. Ignacego.
17:30 – Nabożeństwo Różańcowe.
– Za ++ ojca i całe pokrewieństwo.

XXIX Niedziela zwykła – 18 X 2020 r.

7:30 – Za ++ Józefa i Urszulę Kranc, rodzeństwo, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.
9:00 – Za ++ męża Ernesta Skandy, rodziców Helenę i Jana Winnickich, Wiktorię i Franciszka Skandy, szwagrów Gotharda i Karola, Marię Procel, ciocię Annę Hasa, Marylę i Joachima Kain i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Kraśnianka. (Transmisja na kanałach społecznościowych)
15:00 – Nabożeństwo Różańcowe.

Ogłoszenia Duszpasterskie:

XXVIII Niedziela zwykła – 11 X 2020 r.

Zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii poprzez przypowieść o zaproszonych na ucztę poucza, że każdy z nas będąc zaproszonym na Ucztę Eucharystyczną powinien to zaproszenie z radością przyjąć i na nie odpowiedzieć. Chrystus zwraca uwagę na to, abyśmy starali się godnie w tej Uczcie uczestniczyć, bo tylko wtedy zapewnimy sobie udział w uczcie mesjańskiej, którą zapowiada prorok Izajasz w I czytaniu. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, które przez posługę Ojca Świętego otrzymujemy. Prośmy w czasie tej Eucharystii, byśmy nigdy nie zlekceważyli Chrystusowego zaproszenia na Ucztę Eucharystyczną, ale zawsze mogli w niej godnie uczestniczyć.

Dzisiaj zapraszam o godz. 15:00 na Nabożeństwo Różańcowe.

Trwa miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe w tygodniu o godz. 17:00, w sobotę o godz. 17:30.

We wtorek przypada Dzień Fatimski. Serdecznie zapraszam na Różaniec Fatimski i Procesję po wieczornej Mszy św.

W piątek o godz. 17:00 Msza szkolna – zapraszam wszystkie dzieci, po Mszy św. w kościele spotkanie klasy VIII, przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 10:30.

W tygodniu po Mszach św. wieczornych (z wyjątkiem piątku!!!) można zamawiać Msze św. na rok 2021. W tym roku obowiązują nowe zasady: obowiązkowa dezynfekcją rąk przed wejściem na probostwo, w kancelarii może przebywać tylko 1 osoba, 1 osoba w korytarzu, 1 osoba w przedsionku, reszta oczekuje na podwórzu.

Przypominam, że osoby przebywające w kościele i przestrzeni publicznej, zobowiązane są do zachowania wymogów sanitarnych, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 8:00 następujące panie: Niedziałkowska Irma, Wilczok Klaudia, Kotyczko Urszula, Lachman Jolanta, Kotyczko Irena, Sikora Monika.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby Misji.

W tym roku z powodu pandemii nie będzie pielgrzymki Róż Różańcowych do Rud Raciborskich oraz spotkania w Domu Parafialnym. Po Mszy św. w intencji Róż Różańcowych w kościele wymiana tajemnic.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Wolne intencje:

  • 20 XII o godz. 7:30
  • 21 XII o godz. 7:00
  • 28 XII o godz. 8:00
  • 29 XII o godz. 8:00.
05Paź/20
oplata deszczowa zbroslawice

Mieszkańcy domów zapłacą kilkaset zł. Opłata deszczowa będzie dotyczyć wszystkich.

Udostępnij na:

Opłata deszczowa aktualnie dotyczy właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 metrów kwadratowych, których powierzchnia jest zabudowana przynajmniej w 70 %.

Z racji na nasilającą się suszę i/lub dziurę budżetową , państwo nasze zdecydowało się szukać pieniędzy w obszarze odprowadzania wody z gospodarstw indywidualnych, nawet tych które nie mają dużych powierzchni wyłożonych kostką brukową.

Nowe proponowane prawo przewiduje , że podatek deszczowy dotyczyć będzie posiadaczy działek o powierzchni powyżej 600 metrów kwadratowych, które zabudowane są lub będą przynajmniej w 50 proc. Do powierzchni zabudowanych zalicza się: dom, garaż, wiata a nawet podjazd z kostki brukowej.

Wedle szacunków ekspertów, większość właścicieli domów, rocznie zapłaci około kilkuset złotych.

zbieranie deszczowki