08Gru/17

Yo Ho Ho HO – Mikołajki 2017

Kilka fotek mojego autorstwa z wizyty Mikołaja.

Podeślij swoje fotki na amon@antynet.pl – umieścimy 😀

21Lis/17

Zabezpiecz wodomierz przed zimą

W związku z nadejściem zimy GZK Sp. z o. o., przypomina Państwu o konieczności zabezpieczenia wodomierzy oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych przed skutkami niskich temperatur.  Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest trudna, ani kosztowana, a dzięki prostym działaniom możemy uniknąć kłopotliwych sytuacji oraz związanych z tym niepotrzebnych wydatków. 

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  •  zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi
    i okien;
  • w razie konieczności dogrzewać pomieszczenie w, którym znajduje się wodomierz;
  • studzienki wodomierzowe wyczyścić i opróżnić z zalegającej w nich wody, a ich właz ocieplić, poprzez ułożenie dodatkowej izolacji oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu;
  • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować;
  • wodomierze zabezpieczyć styropianem lub owinąć ciepłymi tkaninami, pozostawiając możliwość ich zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
  • w budynkach, które nie są zamieszkałe w okresie zimowym, należy spuścić wodę z całej instalacji oraz zakręcić zawory odcinające.

 

Co zrobić gdy, jednak dojdzie do zamarznięcia:

Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na przyłączu lub zniszczenia wodomierza przez mróz, należy ten fakt zgłosić, naszemu Oddziałowi Wodociągowemu pod numerem telefonu: 32 233 70 92. Nasi pracownicy dokonają wymiany wodomierza  lub koniecznej naprawy, jednak będzie to usługa odpłatna.

 

Z czego to wynika:

Powyższy obowiązek wynika z:

  • § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r.)
  • oraz  z umowy o zaopatrzenie w wodę

 

09Lis/17

Śmieci z komina

8.11.2017r. doszło do niecodziennej sytuacji. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach mając na uwadze wszechobecny smog w naszym regionie, dbając tym samym o poprawę jakości powietrza, udali się na kontrolę spalania nieczystości w przydomowych paleniskach. W trakcie wykonywania swoich zadań w tym zakresie na jednej z ulic strażnikom udaremniono przeprowadzenie kontroli paleniska. Mieszkaniec nie wyraził zgody na wpuszczenie funkcjonariuszy do domu i wykonanie czynności służbowych. Sprawę przekazano Policji celem prowadzenia dalszych czynności.

Przypominamy:

art. 225 Kodeksu karnego

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

31Paź/17

Otwarcie ekopracowni w szkole w Kopienicy

W ubiegły czwartek 26 października odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni  w Szkole Podstawowej w Kopienicy. Otwarcia dokonał Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot oraz Wójt Wiesław Olszewski.

 Po części oficjalnej zaprezentowano część artystyczną w której wystąpiły dzieci ze szkół w Kopienicy, Ziemięcicach i Czekanowa. Szkoły to jedni ze zwycięzców trzeciej edycji konkursu pn. „Zielona Pracownia 2017”, którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

Na konkurs wpłynęły 82 wnioski od organów prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim, z czego aż 43 otrzymały dofinansowanie do łącznej kwoty prawie      1 250 000 zł. Szkoła w Kopienicy otrzymała 29 560,00 zł.*                              

(*Źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/images/maj17/zp2017.pdf )

 

13Wrz/17

Grupa Artystyczna Niespasowani zaprasza na otwarte zajęcia

NIESPASOWANI OTWIERAJĄ SIĘ NA NOWE!
JUŻ W PIĄTEK PIERWSZE SPOTKANIE OTWARTE! Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach na godz. 17:00!

Od kilku już miesięcy, przy każdej możliwej okazji wspominamy, że szykują się u nas ZMIANY. Zmiany te, dotyczyć będą działalności grupy, jej organizacji i zarządzania. Nowy rok artystyczny, czy też szkolny jest, więc dobrym momentem na realizację wytyczonych celów, a naszym priorytetem, jest otwarcie się na nowe talenty, stąd motto: „Niespasowani otwierają się na nowe”!
Już w trzy najbliższe piątki – 15, 22 i 29 września w godz. 17: 00 – 18:30 zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zasilić nasze wesołe grono na SPOTKANIA OTWARTE, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a, podczas których będziecie mogli dowiedzieć się: co i jak robimy, po co, kiedy oraz dlaczego.
Odpowiemy na wszelkie pytania, a i co nieco zademonstrujemy. Kto się nadaje? KAŻDY, kto ma w sobie duszę artysty i zamiłowanie do robienia czegoś wspólnie. Jeśli interesuje Cię, któryś z zagadnień tj. muzyka, teatr, kabaret, taniec, akustyka i nagłośnienie, promocja, pisanie scenariuszy, czy np. tworzenie scenografii – Przyjdź! Czekamy na Ciebie!

Więcej informacji można otrzymać w GBP w Zbrosławicach, na naszym Facebooku (fb.com/niespasowani) lub dzwoniąc do instruktorów: Iwona Respondek (513352709) Kasia Kobielnik (511855899).

Niespasowani

13Wrz/17

WRZEŚNIOWE WYDARZENIA W PYSKOWICKIM RATUSZU

15 września (piątek) o godz. 17.00 w Galerii Podcień odbędzie się otwarcie wystawy Sabiny Czosnyki-Krauz pt. „Bajeczny sutasz i biżuteria z koralików”. Możliwość zwiedzania wystawy: do 31 października br. 17 września (niedziela) o godz. 15.00 w Centrum Wystawienniczym odbędzie się spotkanie z historią pn. „25-lecie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej”, które przygotuje i przedstawi Roland Skubała. Natomiast 22 września (piątek) o godz. 17.00 również w Centrum Wystawienniczym nastąpi otwarcie wystawy pt. „Historia sportu w Pyskowicach”, którą przygotują i przedstawią Błażej Kupski oraz Maciej Mazur. Możliwość zwiedzania wystawy: do 31 października br. Na wszystkie ww. wydarzenia wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!