Udostępnij na:

W Polsce problem związany z fotowoltaiką staje się coraz bardziej widoczny. Operator sieci energetycznej w Polsce, PSE, niedawno ogłosił oficjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Było to spowodowane nadmiarem energii odnawialnej w systemie, co skłoniło PSE do tymczasowego odłączenia instalacji solarnych i wiatrowych.

Takie działania były konieczne ze względu na wyjątkowo słoneczną pogodę i ogromny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Eksperci i urzędnicy ostrzegają, że sieć energetyczna musi zostać zmodernizowana, aby sprostać rosnącemu udziałowi odnawialnych źródeł energii. W rzeczywistości, to pierwszy raz, kiedy operator podjął decyzję o odłączeniu źródeł solarnych od sieci.

Dodatkowo, większość energii elektrycznej w Polsce jest wytwarzana w starych elektrowniach węglowych, które nie mogą być łatwo wyłączane, co wymusiło ograniczenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zapotrzebowaniu. Część nadmiaru energii była również eksportowana do Niemiec, Słowacji i Szwecji.

Polska doświadczyła boomu na energię słoneczną w ostatnich latach. W 2022 roku Polska zainstalowała trzecią co do wielkości nową moc fotowoltaiczną w Unii Europejskiej, ustępując miejsca tylko Niemcom i Hiszpanii. Energia z mikroinstalacji odnawialnych – głównie domowych paneli słonecznych – wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatniego roku.

W marcu tego roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ostrzegł, że „system energetyczny wymaga pilnej adaptacji” w celu sprostania rosnącej liczbie źródeł odnawialnych, zwłaszcza mikroinstalacji.

W świetle tych informacji, można zrozumieć frustrację wielu Polaków, którzy zainwestowali w technologię fotowoltaiczną, oczekując korzyści ekonomicznych i ekologicznych, tylko po to, by stanąć w obliczu wyzwań związanych z infrastrukturą energetyczną kraju.

Coraz więcej osób, które zainwestowały w fotowoltaikę uważa że zostało nabitych w butelkę. Prosumenci szukają rozwiązań jak zmniejszyć straty związane z niewydolnością sieci energetycznej, co jest powodem spadku wydajności zainstalowanej fotowoltaiki. Jakby tego było mało Tauron zamiast inwestować w modernizację infrastruktury wszczyna kontrole istniejących instalacji.

W jaki sposób właściciele instalacji fotowoltaicznych starają się zmniejszyć swoja straty?

Kilka informacji na temat sposobów częściowe poradzenie sobie z problemem:

  • Obniżanie napięcia fotowoltaika – Istnieje kompletna instrukcja na temat konfiguracji inteligentnego gniazdka w połączeniu z grzałką wody, która ma na celu obniżenie napięcia w sieci. Celem jest zapobieganie niechcianemu wyłączaniu się falownika z powodu zbyt wysokiego napięcia. Zastosowanie takiego gniazdka jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem, które automatycznie wykona te czynności za Ciebie. Warto jednak pamiętać, że nie każde inteligentne gniazdko jest odpowiednie do tego celu. Niektóre z nich posiadają blokadę przy 250V, co oznacza, że w momencie wykrycia takiego napięcia automatycznie się wyłączą. W takim przypadku cała automatyzacja traci sens, gdyż nie będzie działać prawidłowo.
  • Wykorzystanie funkcji Q(U) i P(U) w falowniku – W przypadku problemów z wyłączaniem się falownika w godzinach szczytu, jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest włączenie funkcji Q(U) i P(U) w falowniku.
  • Wyłączanie falownika w nocy – Panele fotowoltaiczne nie generują prądu w nocy, dlatego falownik może samoistnie się wyłączać, aby nie marnować energii.
  • Zainwestuj w pompę c.w.u. napędzaną elektrycznie z obszernym zbiornikiem na wodę. Kierując energię z fotowoltaiki do niej jako priorytet, podniesiesz autokonsumpcję. Pozwoli to na ograniczenie przesyłu energii z instalacji PV do sieci, a dodatkowo w okresie wiosennym i letnim zapewnisz sobie bezpłatnie ciepłą wodę. Ważne jest, aby urządzenie to aktywowało się w odpowiednich momentach, najlepiej podczas szczytowej produkcji energii z paneli PV w ciągu dnia.
  • Zaopatrz się w magazyn energii, który działa podobnie do powerbanku, gromadząc nadmiar energii produkowanej przez fotowoltaikę. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać ją, na przykład, do zasilania domu po zachodzie słońca. Taki magazyn podniesie autokonsumpcję, co pozwoli Ci wykorzystać więcej kWh dla własnych potrzeb, zamiast sprzedawać nadwyżkę energii.
  • Zoptymalizuj zużycie energii elektrycznej w ciągu dnia – najlepiej w środku dnia włącz urządzenia takie jak pralka, suszarka do ubrań, podzlewowy separator tłuszczu czy zmywarka. Jest to również odpowiedni moment na naładowanie samochodu elektrycznego.
  • Zainwestuj w system klimatyzacji, który będzie aktywowany w godzinach południowych. Dzięki temu efektywnie schłodzisz swój dom bez dodatkowych kosztów, ciesząc się świeżym powietrzem, a jednocześnie zredukujesz napięcie w sieci.
  • Jeśli posiadasz więcej jak jeden falownik oraz zasilanie trójfazowe, tzw. siłę, rozbij falowniki na osobne fazy. Dzięki zastosowaniu dwóch lub trzech niezależnych falowników, nawet jeśli na jednej fazie dopuszczalne napięcie zostanie przekroczone i konkretny falownik przestanie działać, dwa pozostałe falowniki powinny kontynuować swoją pracę i dostarczać nam energię. Taka konfiguracja zapewnia większą niezawodność systemu, ponieważ w przypadku problemów z jednym urządzeniem, pozostałe dwa wciąż są w stanie wytwarzać prąd. Co więcej, w sytuacji potencjalnej awarii jednego z falowników, nie jesteśmy całkowicie pozbawieni dostępu do energii, co stanowi znaczącą zaletę tego rozwiązania.

Masowe kontrole instalacji fotowoltaicznych

Tauron Dystrybucja przeprowadza szczegółowe audyty mikroinstalacji fotowoltaicznych z uwagi na podejrzane działania niektórych klientów – poinformowała firma w poniedziałek. Na terenie Gliwic stwierdzono aż ponad 1,5 tys. nieprawidłowych konfiguracji falowników oraz 1,6 tys. sytuacji, gdzie moc zainstalowana została przekroczona.

Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie Tauron Dystrybucja, napływające skargi sugerują, że pewna grupa klientów modyfikuje parametry pracy falowników w celu zwiększenia produkowanej energii. Takie postępowanie jest nie tylko niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale również stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla innych mikroinstalacji działających w bliskim sąsiedztwie oraz dla urządzeń elektrycznych wszystkich użytkowników korzystających z tego samego obwodu. W odpowiedzi na te niepokojące sygnały, Tauron Dystrybucja zdecydował się na przeprowadzenie kontroli mikroinstalacji.

Przeprowadzane audyty dotyczą głównie trzech aspektów: przekroczeń dopuszczalnej mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia podczas generowania energii oraz wprowadzania prądu do sieci bez odpowiedniej umowy – wyjaśniła firma Tauron Dystrybucja.