Udostępnij na:

Anna Moskwa, Minister Środowiska i Klimatu, ogłosiła najświeższe modyfikacje dotyczące zatrzymania cen energii elektrycznej dla domów jednorodzinnych. W ramach tych modyfikacji, granice zużycia prądu dla różnych grup konsumentów zostały zwiększone.

Podniesienie limitów dotyczy typowych domów jednorodzinnych, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin oraz rolników. To oznacza, że te grupy konsumentów będą mogły konsumować więcej prądu po niższych cenach.

Zaprezentowana modyfikacja dotyczy zarówno konwencjonalnych domów jednorodzinnych, jak i domów osób niepełnosprawnych, wielodzietnych rodzin oraz gospodarstw rolnych. Nowe limity prezentują się następująco:

  • 3000 kWh – dla standardowych domów jednorodzinnych. Poprzedni limit wynosił 2000 kWh, co oznacza wzrost o imponujące 50%.
  • 3600 kWh – dla osób z niepełnosprawnościami. Poprzednio limit wynosił 2600 kWh.
  • 4000 kWh – odnosi się zarówno do rolników, jak i rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Poprzedni limit wynosił 3000 kWh, co oznacza wzrost o 33%.

Dla typowych domów jednorodzinnych, nowy limit wynosi 3000 kWh, w porównaniu do poprzedniego limitu 2000 kWh. To oznacza wzrost o 50%, co pozwoli na większą elastyczność i większe zużycie prądu dla tych domów.

Osoby niepełnosprawne otrzymają nowy limit 3600 kWh, w porównaniu do poprzedniego limitu 2600 kWh. Ta zmiana zapewni większą ilość prądu dla osób niepełnosprawnych, które często potrzebują więcej energii w codziennym życiu.

Dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny, nowy limit wynosi 4000 kWh, podczas gdy wcześniej było to 3000 kWh. To oznacza wzrost o 33%, co pozwoli tym grupom na większe zużycie prądu ze względu na ich specyficzne potrzeby.

Podniesione limity zużycia prądu mają na celu zapewnienie większej dostępności energii dla domów jednorodzinnych, osób niepełnosprawnych, rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Ta inicjatywa ma na celu poprawę warunków życia tych grup konsumentów, umożliwiając im wygodniejsze i bardziej ekonomiczne korzystanie z prądu.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dopiero po przekroczeniu limitu zużycia prądu wynoszącego 3000 kWh dla typowych domów jednorodzinnych (lub 3600/4000 kWh dla innych grup konsumentów), każda kolejna zużyta kilowatogodzina będzie podlegać wyższym stawkom. To oznacza, że do momentu przekroczenia tych limitów, nie ma potrzeby obawiać się o ewentualne podwyżki cen prądu.

Dzięki tym nowym zasadom, konsumentów mogą cieszyć się pewnością, że do pewnego poziomu zużycia prądu, ceny pozostaną stabilne. Dotyczy to przede wszystkim typowych domów jednorodzinnych, które mogą korzystać z prądu do limitu 3000 kWh, zanim zacznie obowiązywać wyższa taryfa za kolejne zużyte kilowatogodziny. Podobnie, osoby niepełnosprawne i duże rodziny/rolnicy będą objęci odpowiednimi limitami zużycia, powyżej których ceny za prąd wzrosną.

Takie podejście ma na celu zachęcenie konsumentów do racjonalnego korzystania z prądu i świadomości dotyczącej zużycia. Wprowadzenie limitów pozwala ograniczyć koszty dla domów jednorodzinnych, szczególnie dla tych o niższym zużyciu prądu, jednocześnie zachęcając do oszczędzania i bardziej efektywnego korzystania z energii. Jest to również ważny krok w kierunku zrównoważonej konsumpcji energii i ochrony środowiska.