Udostępnij na:

W ostatnim czasie gminy zintensyfikowały kontrole w nieruchomościach korzystających z zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości muszą być przygotowani na wizytę urzędników, którzy dokładnie sprawdzają, czy mieszkańcy regularnie opróżniają szamba zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy posiadają umowy z firmami asenizacyjnymi. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem wysokich kar.

Od sierpnia 2022 roku, w związku z nowelizacją Prawa wodnego, właściciele nieruchomości z szambami i oczyszczalniami muszą posiadać umowy na odbiór nieczystości oraz przechowywać dowody opłat za te usługi. Zmiany te wprowadzono po uwagach Komisji Europejskiej oraz kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała braki w ewidencji gmin. Co roku w Polsce do środowiska trafia niekontrolowanie 250 mln m³ ścieków, co odpowiada ilości wody w 75 tysiącach basenów olimpijskich.

Dokumentacja wywozu nieczystości to konieczność

Kiedy korzystasz z usług firm specjalizujących się w asenizacji, niezbędne jest dysponowanie odpowiednimi dokumentami. Chodzi tutaj zarówno o umowę zawartą z firmą, jak i fakturę potwierdzającą wykonanie usługi. W przypadku kontroli w Twoim domu lub wezwania do urzędu, będziesz musiał przedstawić te dokumenty.

Zadzwoń i zamów usługę wywozu szamba – 500208999 Faktury za usługę powinny potwierdzać regularność wywozu nieczystości, zgodnie z postanowieniami umowy oraz regulaminem czystości i porządku obowiązującym w Twojej gminie. Osoby posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny mieć zawartą umowę na wywóz osadów oraz posiadać potwierdzenia dokonania opłat za tę usługę.

W kontekście przydomowych oczyszczalni ścieków, kluczowe jest regularne usuwanie osadów, zgodnie z instrukcją dołączoną do oczyszczalni. Cały proces musi być właściwie udokumentowany, co oznacza zawarcie umowy na usługę wywozu osadów oraz posiadanie dowodów opłacenia tej usługi. Jak zaznacza Ekodoradca ze Zbrosławic, ważne jest, by nie zaniedbywać tych obowiązków.

Wywóz szamba tylko z firmą posiadającą stosowne licencje

Opróżnianie szamba przez firmę bez odpowiednich uprawnień może prowadzić do wielu problemów. Nieprawidłowe usuwanie i utylizacja nieczystości płynnych może skutkować zanieczyszczeniem gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, co może wpłynąć negatywnie na zdrowie ludzi oraz na ekosystem. Istnieje także ryzyko dla zdrowia publicznego, gdyż niewłaściwe postępowanie z nieczystościami może prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób i patogenów. Właściciel nieruchomości, który zdecyduje się na usługi firmy bez odpowiednich uprawnień, naraża się na kary finansowe oraz dodatkowe koszty związane z prawidłowym opróżnieniem i oczyszczeniem szamba. Może to także prowadzić do utraty zaufania wśród sąsiadów i społeczności lokalnej, a także do problemów prawnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów. Dodatkowo, nieprawidłowe opróżnianie szamba może uszkodzić system kanalizacyjny oraz wpłynąć negatywnie na lokalne ekosystemy, zabijając rośliny i zwierzęta. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze korzystać z usług firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Konsekwencje dla właścicieli: Jakie naruszenia i jakie kary?

Brak odpowiednich dokumentów potwierdzających prawidłowy wywóz nieczystości przez firmę z niezbędnymi uprawnieniami może prowadzić do nałożenia kary finansowej na właściciela nieruchomości. Jeśli właściciel nie jest w stanie przedstawić wymaganej dokumentacji, gmina może podjąć decyzję o samodzielnym opróżnieniu zbiornika, a wszelkie koszty związane z tą interwencją będą pokrywane przez właściciela.

Mimo że prawo dopuszcza możliwość zawierania umów z różnymi firmami asenizacyjnymi, niezwykle ważne jest, aby każda z tych firm miała ważne zezwolenie na świadczenie usług na obszarze konkretnej gminy.

Władze gminy mają uprawnienia do kontroli zgodności budowy szamba z obowiązującymi normami, zwłaszcza jeśli chodzi o jego położenie oraz odległość od innych obiektów. Ponadto, kontrolowane jest również jego szczelność. Wykrycie niezgodności może skutkować nie tylko karą finansową, ale także koniecznością szybkiego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Każda próba utrudniania lub uniemożliwiania pracownikom gminy dostępu w celu sprawdzenia obecności zbiornika lub przydomowej oczyszczalni, a także braku odpowiedniej umowy na wywóz nieczystości, jest karalna.

Należy pamiętać, że najwyższa kara finansowa dla właściciela może osiągnąć wartość do 5000 zł.

Kamra Trans – Twoim zaufanym partnerem w asenizacji

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Zbrosławice i poszukujesz zaufanej firmy asenizacyjnej, Kamra Trans jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, odpowiednim uprawnieniom oraz nowoczesnemu sprzętowi, firma Kamra Trans gwarantuje profesjonalne i terminowe usługi w zakresie wywozu nieczystości. Co więcej, korzystając z usług Kamra Trans, możesz być pewny, że unikniesz problemów związanych z kontrolami oraz ewentualnymi karami.

Zachęcamy do kontaktu!

Nie czekaj na kontrolę gminy! Upewnij się, że Twoje szambo jest regularnie opróżniane przez profesjonalistów. Skontaktuj się z Kamra Trans już dziś i dowiedz się więcej o ofercie oraz korzyściach płynących z regularnej współpracy. Zapewniamy konkurencyjne ceny, terminowość oraz pełen profesjonalizm. Kamra Trans to gwarancja satysfakcji i spokoju ducha dla każdego właściciela nieruchomości w gminie Zbrosławice.