Zaznacz stronę
Udostępnij na:

Zgodnie z przyjętymi ustawami każdy z właścicieli, lub zarządców budynków zobowiązany jest do zgłoszenia wykorzystywanego źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, oraz wszystkich innych budynków niemieszkalnych (biura, garażu, lokalu handlowo-usługowego, szklarni). Za właścicieli mieszkań ogrzewanych ze wspólnych źródeł zgłoszenia dokona zarządca budynku lub spółdzielnia. Problem zaczyna się jednak, jeśli dany lokal ma oddzielne ogrzewanie. W takim przypadku obowiązek nadal spoczywa na właścicielu lokalu.

Termin zgłaszania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

 • dla właścicieli budynków ze źródłem ciepła uruchomionym przed 1 lipca 2021 r.  – 12 miesięcy liczone od 1 lipca 2021 r., czyli do 30 czerwca 2022 r.
 • dla właścicieli nowo powstających budynków – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (zgodnie z nowym art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 • w wypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw – 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przez Internet, przy pomocy Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Trzecim sposobem jest wysłanie deklaracji listownie (tej metody, na dzień 23.06.2022, raczej już nie polecamy). Wypełnienie nie powinno nikomu przysporzyć problemów.

Niezgłoszenie będzie podlegało karze od 500 do nawet 5000 złotych (jeżeli sprawa trafi do sądu). Co ciekawe jeżeli zarządca lub właściciel budynku nie wykona wpisu do ewidencji, kara zostanie nałożona na zamieszkujących w niej lokatorów. Nie jest błędem niewłaściwe wprowadzenie informacji (przewiduje się weryfikacja zawartych informacji, przez np. kominiarzy, który potwierdzi lub dokona modyfikacji zawartości deklaracji), karany będzie jej brak. Jeśli jednak ktoś przegapi termin złożenia, przepisy pozwalają na zastosowanie tzw. czynnego żalu – kara w tym momencie nie zostanie nałożona. Warunkiem jest jednak złożenie deklaracji, zanim urzędnicy wykryją, że tego nie zrobiliśmy.

Zgłoszenie on-line przebiega szybko i bez żadnego problemu (jednakże może się okazać, że w tych dniach system może się przywieszać, ze względu na dużą ilość zgłaszanych deklaracji).
Po zalogowaniu wprowadzamy najpierw adres posesji a potem źródła ciepła. System nie wymaga od nas danych dotyczących modelu, czy roku produkcji. Kilka dodatkowych pytań pojawia się natomiast w przypadku kotłów na paliwa stałe. Trzeba umieścić informację dot. stosowanego paliwa, klasy kotła oraz sposobu podawania paliwa.

Wersje papierowe można pobrać z:
Formularz A (budynki i lokale mieszkalne)
Formularz B (budynki i lokale niemieszkalne)

Złożenie deklaracji jest całkowicie BEZPŁATNE!

Urządzenia podlegające zgłoszeniu:

 • miejską sieć ciepłowniczą/ciepło systemowe/lokalną sieć ciepłowniczą,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/kozę/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnię/kuchnię węglową,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy, przepływowy/kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompę ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Można sprawdzić złożenie deklaracji na stronie Zintegrowanego Systemu Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji

Z informacji jakie pojawiają się wynika, że centralny rejestr pieców to dopiero początek budowania bazy danych – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wkrótce urzędnicy administrować będą także danymi dot. programów pomocowych z jakich korzystali mieszkańcy, kontrolach kominiarskich.

Nasza Gmina na dzień 23.06.2022 znajduje się na 123 miejscu w woj. śląskim, spośród 167 gmin. Złożyliśmy na ten moment 48% deklaracji na ogólną liczbę punktów adresowych.