Udostępnij na:

Jak wygląda wsparcie finansowe na gromadzenie wody deszczowej w 2023? Program oferujący dofinansowanie na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę właśnie został wznowiony. Jakie są kwoty dofinansowania na zbiornik przydomowy i jego instalację? Jak skorzystać z tej formy wsparcia?

Zbieranie i efektywne wykorzystanie opadów deszczu oraz wód roztopowych na prywatnej nieruchomości umożliwia indywidualne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Każdy właściciel domu, zarządcy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, a także przedsiębiorcy czy jednostki samorządowe mogą uzyskać wsparcie finansowe na implementację systemów deszczowych do retencji i wykorzystania wód opadowych. Przyjrzyjmy się, gdzie można znaleźć fundusze na ten cel i jakie kwoty są dostępne.

Dofinansowanie w programie Moja Woda

W rozmowie z Polską Agencją Prasową, minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, poinformowała, że trzecia edycja programu „Moja Woda” rozpocznie się w czwartek, 3 sierpnia. Nabór wniosków potrwa do momentu wyczerpania budżetu programu, który wynosi ponad 130 milionów złotych.

Minister Moskwa podkreśliła, że poprzednie dwie edycje programu, które odbyły się w 2020 i 2021 roku, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Budżety tych edycji były wyczerpywane w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy, co pokazuje, jak ważne jest szybkie złożenie wniosku.

  • Budżet pierwszej edycji, wynoszący 100 milionów złotych, został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy. Ostatecznie, budżet ten został zwiększony – przypomniała minister.
  • Druga edycja programu, która rozpoczęła się pod koniec marca 2021 roku, również miała budżet 100 milionów złotych. Nabór wniosków zakończył się na początku czerwca 2021 roku – dodała Moskwa.

Wsparcie w ramach programu „Moja Woda” przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny. Dotacja na zakup zbiornika na deszczówkę wraz z niezbędnym osprzętem może wynosić do 6000 zł (w poprzednich edycjach było to 5000 zł), ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji. Program uwzględnia zakup zbiornika na deszczówkę o pojemności co najmniej 2 m³.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska dodatkowo informuje, że minimalna kwota inwestycji kwalifikującej do otrzymania dotacji wynosi 2 tysiące złotych. Dotacje będą przyznawane dla inwestycji, które zostaną zakończone najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

W różnych miastach i gminach ogłaszane są programy dofinansowania inwestycji związanych z małą retencją. Są to indywidualne inicjatywy lokalnych samorządów.

Każdy z tych programów ma swoje specyficzne zasady. Dofinansowanie może obejmować wyłącznie zbiorniki na deszczówkę lub być szersze i obejmować również inne elementy systemów retencyjnych. Może to obejmować na przykład systemy infiltracji, zielone dachy, ogrody deszczowe, czy systemy nawadniania wykorzystujące zgromadzoną wodę.

Wysokość dofinansowania, warunki jego przyznania oraz procedura składania wniosków różnią się w zależności od konkretnej inicjatywy. W niektórych przypadkach dofinansowanie może pokrywać znaczną część kosztów inwestycji, co czyni takie rozwiązania szczególnie atrakcyjnymi dla właścicieli nieruchomości.

Ważne jest, aby zainteresowane osoby sprawdziły, czy w ich miejscu zamieszkania dostępne są takie programy i zapoznały się z ich szczegółowymi warunkami. Może to znacznie obniżyć koszty inwestycji w systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska i zasobów wodnych.

Dla kogo dotacja w programie Moja Woda

Programy dofinansowania inwestycji w małą retencję zwykle oferują dwa rodzaje wsparcia – dla indywidualnych mieszkańców oraz dla spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Niektóre miasta rozszerzają swoje programy również na firmy lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, w tym od lokalizacji nieruchomości. Dla właścicieli domów w dużych miastach, kwota dofinansowania może wynosić od 5000 do 6000 zł. W mniejszych miejscowościach, takich jak nasza gmina Zbrosławice, kwota ta może wynosić od 3000 do 4000 zł.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot, kwoty dofinansowania mogą być znacznie wyższe. Na przykład, w Pyskowicach kwota ta może wynieść do 10 000 zł, w Tarnowskich Górach do 12 000 zł, a w Gliwicach nawet do 50 000 zł.

W tegorocznych edycjach programów wprowadzono zmianę, która jest korzystna dla spółdzielni i wspólnot prowadzących działalność gospodarczą. Teraz również one mogą otrzymać dofinansowanie, ale tylko te, które prowadzą działalność gospodarczą na nie więcej niż 20% powierzchni nieruchomości.

Wszystko to pokazuje, jak ważne jest dla zainteresowanych osób i organizacji śledzenie lokalnych programów i inicjatyw, które mogą znacznie obniżyć koszty inwestycji w systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej.

Kiedy i jak należy złożyć wniosek w programie Moja Woda?

Wniosek o dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę jest częścią programów ekologicznych realizowanych przez różne miasta i gminy w Polsce. Te programy mają na celu promowanie zrównoważonego gospodarowania wodą poprzez zachęcanie mieszkańców do instalowania zbiorników na deszczówkę.

Ogłoszenia o naborze wniosków zazwyczaj pojawiają się na oficjalnych stronach internetowych miast lub gmin, a także w Biuletynach Informacji Publicznych. Należy jednak pamiętać, że liczba wniosków, które mogą zostać zaakceptowane, jest ograniczona i zależy od puli środków przeznaczonych na ten cel przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. W związku z tym, okres przyjmowania wniosków jest zazwyczaj krótki i może trwać od kilku tygodni do miesiąca. Czasem nabór kończy się wcześniej, jeśli pula środków zostanie wyczerpana.

Wszystko to pokazuje, jak ważne jest śledzenie aktualności na stronach internetowych swojego miasta lub gminy, aby nie przegapić okazji do uzyskania dofinansowania na zbiornik na deszczówkę.