Udostępnij na:

Części starych mebli, stare okna,  puste opakowania plastikowe czy resztki odpadów po naprawach w okresie zimowym często trafiają do domowych kotłów lub kominków.

Rodacy palą niepotrzebne przedmioty w przekonaniu, że będą tak przyjazne dla środowiska – zmniejszą ilość odpadów i unikną nielegalnych wysypisk.

Jednak eksperci ostrzegają – spalanie odpadów w kotłach domowych – nawet papieru – jest niezwykle niebezpieczne dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego. W dymie z takich palenisk ilość substancji rakotwórczych jest zatrważająca!

Paląc śmieci powoli zabijamy siebie oraz naszych sąsiadów.

Najczęściej mieszkańcy spalają w domowych kotłach zmieszane odpady domowe oraz opakowania papierowe i plastikowe. Do ognia wrzuca się również odpady budowlane, rozbiórkowe i wykończeniowe , stary parkiet. Mieszkańcy ogrzewają też dom połamanymi meblami, których powierzchnie są pokryte specjalnym lakierem, impregnatami lub są klejone. Kiedy te substancje palą się, substancje niebezpieczne dla zdrowia dostają się do dróg oddechowych człowieka, a człowiek powoli się zatruwa. Ponadto substancje te przedostają się także do naszych upraw w ogródkach, skąd następnie trafiają na nasz talerz.

Odpady faktycznie można spalać, ale ciepło potrzebne do prawidłowego procesu – bezpieczniejszego dla przyrody i człowieka – powinno osiągnąć 900-950 stopni. W domu nie da się uzyskać tak wysokiej temperatury – w kotle osiąga ona tylko 200-400 stopni. W rezultacie związki chemiczne emitowane ze spalanych odpadów domowych nie są wystarczająco rozkładane i emitują substancje toksyczne.

Zobacz jak w dzisiejszych czasach przez głupotę zabija się dzieci:

Dzieci z Rybnika umierają przez smog. Przerażające fakty ujawniła dr Katarzyna Musioł

 

Najczęstrze choroby spowodowane wdychaniem dymu ze spalanych śmieci:

Zapalenie płuc

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza w najbliższym otoczeniu prawie podwaja ryzyko zapalenia płuc u dzieci i odpowiada za 45% wszystkich zgonów z powodu zapalenia płuc u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Zanieczyszczenie powietrza w najbliższym otoczeniu stwarza również ryzyko ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych (zapalenia płuc) u dorosłych i przyczynia się do 28% wszystkich zgonów dorosłych z powodu zapalenia płuc.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Jeden na cztery czyli 25% zgonów z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych jest spowodowany narażeniem na zanieczyszczenie powietrza w najbliższym otoczeniu. 

Udar mózgu

12% wszystkich zgonów z powodu udaru mózgu można przypisać codziennemu narażeniu na zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu wynikające ze spalania śmieci oraz innych nieekologicznych paliw stałych.

Choroba niedokrwienna serca

Około 11% wszystkich zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca,  można przypisać narażeniu na zanieczyszczenie powietrza w najbliższym otoczeniu.

Rak płuc

Około 17% zgonów z powodu raka płuc u dorosłych można przypisać ekspozycji na czynniki rakotwórcze pochodzące z zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu. 

Białaczka i guzy mózgu

Białaczki i guzy mózgu (u dzieci) też mogą być spowodowane zanieczyszczonym powietrzem!

Inne skutki zdrowotne i zagrożenia

Mówiąc bardziej ogólnie, małe cząstki stałe i inne zanieczyszczenia zawarte w dymie w najbliższym otoczeniu wypełniają drogi oddechowe i płuca, osłabiając odpowiedź immunologiczną i zmniejszając zdolność krwi do przenoszenia tlenu.

Istnieją również dowody na powiązania między zanieczyszczeniem powietrza w najbliższym otoczeniu a niską masą urodzeniową, gruźlicą, zaćmą, nowotworami nosogardzieli i krtani.