05Wrz/20

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

730 Za ++ rodziców Klarę i Walentego Szczurek, syna Zygfryda, zięcia Wilhelma, Wilhelma i Anastazję Latoska, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

900 Za ++ matkę Ritę Jaworek, teścia Eryka Skopek, bratową Agnieszkę, + z rodzin Jaworek, Skopek, Kurzac, Grabka i + sąsiadów.

1100 Suma Odpustowa w intencji Parafian.

1500Nieszpory Maryjne.

Poniedziałek 7 IX 2020 r.

1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 8 IX 2020 r. – Narodzenie NMP.

1800Za ++ męża Ernesta Helios, rodziców, teściów, szwagra Jerzego, dziadków i pokrewieństwo.

Środa 9 IX 2020 r.

1800 – Za ++ Edeltraudę Meka i pokrewieństwo.

Czwartek 10 IX 2020 r.

1800 – Za ++ Marię Mróz, syna, córkę, wnuczki Gabrielę i Marię, pokrewieństwo Mróz, Krok i + kapłanów.

Piątek 11 IX 2020 r.

1800 – Za ++ Martę i Romana Janoszka, córkę Elżbietę, jej męża Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 12 IX 2020 r.

1800 Za ++ rodziców Annę i Jerzego Ogaza, matkę Marię Stemplewską, ich rodziców, pokrewieństwo Ogaza i Stemplewski.

XXIV Niedziela zwykła – 13 IX 2020 r.

730 Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze z okazji 50 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.

900 Za ++ męża Zygfryda Szczurek, rodziców Klarę i Walentego Szczurek, Helenę i Emanuela, 2 braci, 2 szwagrów, bratową Agnieszkę, pokrewieństwo i dusze opuszczone.

1030 Za ++ męża Pawła Janoszka, rodziców Franciszkę i Jana Urbańczyk, sisotrę, 2 braci, rodziców Klarę i Augusta, ich synów, synowe, dziadków i pokrewieństwo.

1500Różaniec Fatimski i Procesja.

 

Ogłoszenia Duszpasterskie

Odpust Narodzenia NMP – Niedziela 8 IX 2020 r.

Z radością uczcijmy Narodzenie Najświętszej Dziewicy Maryi; z Niej bowiem narodziło się Słońce sprawiedliwości, Chrystus nasz Bóg”. Słowa te wyjaśniają nam, dlaczego obchodzimy dzisiejsze święto, dlaczego miliony ludzi klękają przed wizerunkami Niewiasty i jeszcze po 2000 lat od Jej Narodzenia obchodzą Jej urodziny. Wiele było wielkich, świętych, szlachetnych i zasłużonych dla ludzkości kobiet, ale ich imię i pamięć o nich zanikła niedługo po ich śmierci. Natomiast urodziny Tej Jednej obchodzi się corocznie przez długie stulecia.

Ona swoją matczyną dłonią osuszy nasze łzy, pocieszy serce, wyprowadzi łódź naszego życia na Bożą głębię i poprosi swego Syna, aby wziął i kierował łodzią naszego życia, żeby się nie rozbiła o skały zła.

Dzisiaj zapraszam o godz. 1500 na Nieszpory Odpustowe.

We wtorek przypada dzień Narodzenia NMP. Po Mszy św. poświęcenie ziarna.

W przyszłą niedzielę przypada Dzień Fatimski, serdecznie zapraszam na Różaniec Fatimski i Procesję z figurą NMP Fatimskiej o godz. 1500.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przygotowali kościół i przyczynili się do uświetnienia Uroczystości Odpustowej.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w przyszłą niedzielę o godz. 1030.

Przypominam, że osoby przebywające w kościele zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Baranowska Stefania, Janoszka Anna, Tobiasz Iwona, Malcherczyk Magdalena, Broja Krystyna, Skandy Kornelia.

W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły rok (2021) w cenie 5 zł.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Wolne intencje:

27 XI 1700; 30 XI 700; 7 XII 700; 8 XII 700; 20 XII 730; 21 XII 700; 24 XII 800; 28 XII 800; 29 XII 800.

 

04Wrz/20
spis rolny 2020

Od 1 września do 20 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. Udział rolników w spisie jest obowiązkowy.

Udostępnij na:

To badanie realizowane jest raz na 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

 

Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Szczegóły na: https://spisrolny.gov.pl/

04Wrz/20
smog na wsi

uchwała antysmogowa – przypomnienie

Udostępnij na:

Dnia 1 września 2017 r. weszła w życie tzw. „uchwała antysmogowa” (uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw). Celem uchwały jest ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, której źródłem jest spalanie słabych jakościowo paliw w piecach bezklasowych. Uchwała określa zasady spalania paliw w kotłach i piecach o małej mocy, tzn. do 1 MW. Do tego typu instalacji zaliczają się domowe paleniska opalane węglem i drewnem.

Od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej zabronione jest spalanie w kotłach i piecach paliwa o niskiej jakości, do których należą:
– muł węglowy,
– flotokoncentrat,
– węgiel brunatny,
– wilgotne drewno.

W zależności od rodzaju kotła zalecane są następujące rodzaje paliwa:
a) kotły zasypowe:
węgiel kamienny energetyczny
– sortymenty grube,
– sortymenty średnie,
– wysokojakościowe sortymenty miałowe z udziałem klasy 0-3 mm < 15% lub brykiety,
– paliwa niskoemisyjne po przeróbce termicznej,
– węgle antracytowe,
drewno o wilgotności poniżej 20%;
b) kotły automatyczne retortowe:
węgiel kamienny energetyczny
– kwalifikowane paliwa węglowe na bazie sortymentów średnich lub miałowych,
– sortymenty średnie (spełniające wymagania kotłów, w tym brykiety),
– paliwa niskoemisyjne po przeróbce termicznej,
pellet.

Ponadto uchwała nakłada na posiadaczy kotłów obowiązek wymiany urządzeń grzewczych na kotły klasy 5 lub w standardzie ECODESIGN. Kotły pozaklasowe muszą zostać wymienione w następujących terminach:

– starsze niż 10 lat – do końca 2021 r.,
– 5 do 10 lat – do końca 2023 r.,
– młodsze niż 5 lat – do końca 2025 r.

Kotły klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca 2027 r.

Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Zbrosławice mogą przeprowadzać kontrole stosowania zapisów powyższej uchwały.

Więcej informacji na stronie: http://powietrze.slaskie.pl

W celu zamontowania ceramicznego wkładu kominowego polecamy firmy:

https://www.kms-bud.pl/wklady-kominowe-ceramiczne/

Frezowanie Kominów | Komina

Usługi

 

29Sie/20

Ogłoszenia Duszpasterskie

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

 

730 Za ++ Alfreda Ulfik, jego rodziców Marię i Teodora, Martę i Stanisława Dziambor, Różę i Józefa Wloka, Hildegardę i Helmuta Janoszka, Dawida Janoszka, pokrewieństwo i + kapłanów.

900 Za ++ Hildegardę i Kazimierza Muchowicz, rodziców, rodzeństwo, Stanisława, Emilię i Józefa Różańskich, Grzegorza Śliwa, Jana Sikora, Dariusza Madej, dusze w czyśćcu cierpiące.

1030 Za ++ rodziców Elżbietę i Gerarda Adamiok, jego matkę Gertrudę, Marię Gołębiowską i Helenę Pogodzińską.

1500Nieszpory niedzielne.

Poniedziałek 31 VIII 2020 r.

1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 1 IX 2020 r. bł. Bronisławy.

800Do Bożej Opatrzności i NMP Nieustającej Pomocy w intencji dzieci, rodziców i pracowników szkoły z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.

Środa 2 IX 2020 r.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Lidii Paluchiewicz z okazji 80 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla córek z rodzinami.

Czwartek 3 IX 2020 r. – św. Grzegorza.

1800 – Za ++ męża Pawła Polczyk, Katarzynę i Pawła Polczyk, Annę i Antoniego Szyguła, brata Rajmunda, 3 siostry, 4 szwagrów, szwagierkę Krystynę i + kapłanów.

Piątek 4 IX 2020 r. – I-szy Piątek.

1800 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Latoska, ojca Józefa Pierszalik, dziadków, pokrewieństwo, + kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 5 IX 2020 r.

1800 Za ++ rodziców Łucję i Teodora Musioł, synów Ernesta i Piotra, synową Marię, zięcia Norberta Mainka, rodziców Herberta i Marię Piech, Pawła Polczyk i dusze w czyśćcu.

Uroczystość Odpustowa Narodzenia NMP – Niedziela 6 IX 2020 r.

730 Za ++ rodziców Klarę i Walentego Szczurek, syna Zygfryda, zięcia Wilhelma, Wilhelma i Anastazję Latoska, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

900 Za ++ matkę Ritę Jaworek, teścia Eryka Skopek, bratową Agnieszkę, + z rodzin Jaworek, Skopek, Kurzac, Grabka i + sąsiadów.

1100 Suma Odpustowa w intencji Parafian.

1500Nieszpory Maryjne.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 

XXII Niedziela zwykła – 30 VIII 2020 r.

Zgromadzeni na Eucharystii mamy uświadomić sobie jak często grozi nam ludzkie myślenie o sprawach Bożych. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje takie myślenie św. Piotra, który nie potrafi przyjąć nauki Chrystusa o krzyżu, cierpieniu i śmierci. Nie można być uczniem Chrystusa, nie naśladując Go w niesieniu krzyża. „Zaprzeć się samego siebie” … „brać krzyż” – to coś więcej niż tylko pogodzić się z życiowymi trudnościami, takimi jak choroba, cierpienie czy kłopoty w pracy lub w rodzinie. „Brać krzyż” oznacza czynny udział w trosce Chrystusa o zbawienie świata oraz uczenie się Bożego sposobu myślenia i wartościowania.

Dzisiaj zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1500.

We wtorek rozpoczęcie Roku Szkolnego Mszą św. o godz. 800.

W tym tygodniu przypada I-szy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W czwartek po Mszy św. Nabożeństwo o powołania a w piątek do NSPJ.

W przyszłą niedzielę przypada w naszym kościele Uroczystość Odpustowa ku czci Narodzenia NMP z Sumą Odpustową o godz. 1100.

Spowiedź przed Uroczystością Odpustową codziennie pół godziny przed Mszą św., w sobotę od godz. 1700.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w przyszłą niedzielę o godz. 1100.

Przypominam, że osoby przebywające w kościele zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Janoszka Justyna, Szczurek Ingrida, Zielenska Regina, Krawczyk Aniela, Szczudło Gabriela, Frencel Ewa.

W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły rok (2021) w cenie 5 zł.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii – ubezpieczenie kościoła.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Wolne intencje:

26 XI 1700; 27 XI 1700; 30 XI 700; 7 XII 700; 8 XII 700; 20 XII 730; 21 XII 700; 24 XII 800; 28 XII 800; 29 XII 800.

Intencje modlitwy różańcowej na wrzesień:

Aby zasoby planety nie były rozgrabiane, ale dzielone sprawiedliwie i z szacunkiem.