20Cze/20

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszy świętych

XII Niedziela zwykła – 21 VI 2020 r.

730 Za ++ Alfreda Ulfik, jego rodziców Marię i Teodora, Martę i Stanisława Dziambor, Różę i Józefa Wloka, Hildegardę i Helmuta Janoszka, Dawida Janoszka, pokrewieństwo i + kapłanów.

900 Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Adriana Musioł, jego rodziców i chrzestnych.

1030 Za ++ męża Tadeusza Patycki, córkę Irenę, rodziców z obu stron, 2 braci, dziadków, synową Marię, Zofię i Jana Kaczmarczyk, Gertrudę Lazar, Magdalenę Koziol, pokrewieństwo i + kapłanów.

1500Nieszpory niedzielne.

Poniedziałek 22 VI 2020 r.

1800 Za + Teofila Mehlich w 30 dniu po śmierci.

Wtorek 23 VI 2020 r.

1700 – Msza pogrzebowa za + Joachima Kotyczko.

1800 – Za ++ Teodora i Łucję Musioł, synów Ernesta i Piotra, synową Marię, Norberta Mainka, Herberta i Marię Piech, dusze w czyśćcu.

Środa 24 VI 2020 r. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela.

1800 – Za ++ rodziców Pawła i Emilię Wloka, bratową Teresę Wloka, rodziców Annę i Józefa Bombik, szwagrów Leonarda i Waltera, dziadków Jana i Agnieszkę Wloka, Annę i Piotra Czaja, Franciszkę i Tomasza Bombik i pokrewieństwo.

Czwartek 25 VI 2020 r.

1800 – Za ++ Dawida Janoszka, rodziców Hildegardę i Helmuta Janoszka, Łucję i Herberta Karcz, pokrewieństwo i Marię Profus.

Piątek 26 VI 2020 r.

800W intencji Dzieci, Nauczycieli i Rodziców z okazji Zakończenia Roku Szkolnego.

1800 – Za + Antoniego Pruchniak w 30 dniu po śmierci.

Sobota 27 VI 2020 r.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Joanny i Piotra Sonnek z okazji 25 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa i 50 rocznicy urodzin Piotra oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

XIII Niedziela zwykła – 28 VI 2020 r.

730 Za ++ Jana Walczak w 15 rocznicę śmierci, + z rodzin Malcherczyk, Wosiek i Górka.

900 Za + Marię Zettelmann w 1 rocznicę śmierci.

1030 Za ++ rodziców Ilzę i Franciszka Skandy, dziadków Skandy, Janoszka, Wloka i Bombik.

1500Nieszpory niedzielne.

Ogłoszenia Duszpasterskie

XII Niedziela zwykła – 21 VI 2020 r.

Zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii Chrystus poucza w dzisiejszej Ewangelii: „Nie bójcie się ludzi”. Wiara chrześcijańska wymaga od każdego człowieka odwagi. Każdy z nas powołany jest do dawania świadectwa nie tylko tam, gdzie czekają na nie z wielką przychylnością, ale także tam, gdzie zostaje ono przyjęte z dużymi oporami czy nawet sprzeciwem. Jezus Chrystus zapewnia swoich wyznawców: „Kto Mnie wyzna przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Moim Ojcem, który jest w niebie”. Odwaga chrześcijanina konieczna do wyznawania wiary ma źródło i fundament w całkowitym zawierzeniu Bogu, w przekonaniu, że Chrystus nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Największym zagrożeniem dla dzisiejszego Kościoła nie są prześladowcy, lecz zdrajcy, którzy dla pieniędzy lub zrobienia kariery zapierają się swojej wiary. Prośmy w czasie obecnej Eucharystii o łaskę mężnego i odważnego wyznawania naszej wiary w codziennym życiu.

Dzisiaj zapraszam na Nieszpory Niedzielne o godz. 1500.

W poniedziałek po Mszy św. w kościele spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii św.

W piątek zakończenie roku szkolnego. Serdecznie zapraszam na Mszę św. z okazji zakończenia roku szkolnego o godz. 800. (Msza św. będzie transmitowana).

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 1030.

Przypominam, że osoby przebywające w kościele zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 na-stępujące panie: Musioł Ewa, Krok Monika, Gruszka Gizela, Hulbój Karina, Malcherczyk Jadwiga, Broja Barbara.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Wolne intencje:

7 IX 700; 14 IX 700; 5 X 700; 26 X 700; 9 XI 700; 23 XI 700; 26 XI 1700; 27 XI 1700; 30 XI 700; 7 XII 700; 8 XII 700; 19 XII 1800; 20 XII 730; 21 XII 700; 23 XII 1700; 24 XII 800; 25 XII 1030; 26 XII 900; 27 XII 730; 28 XII 800; 29 XII 800.

13Cze/20

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszy świętych

XI Niedziela zwykła – 14 VI 2020 r.

730 Za ++ rodziców Klarę i Walentego Szczurek, syna Zygfryda, zięcia Wilhelma, Wilhelma i Anastazję Latoska, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

900 Za ++ męża Zygfryda Szczurek, rodziców Klarę i Walentego, teściów Helenę i Emanuela, 2 braci, 2 szwagrów, bratową Agnieszkę, pokrewieństwo Szczurek.

1030 Za ++ Urszulę i Józefa Kranc, ich rodziców i pokrewieństwo.

1500Nabożeństwo Eucharystyczne.

Poniedziałek 15 VI 2020 r.

1800 Za ++ Martę Minkowski w rocznicę śmierci, męża Pawła, zięcia Gerarda Zientek, rodziców Emilię i Ottona Zientek, Wilhelma Szostok, Bertę i Jana Stolot i pokrewieństwo.

Wtorek 16 VI 2020 r.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Teresy Cieśla z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Środa 17 VI 2020 r. – św. Alberta Chmielowskiego.

1800 – Za + Zygmunta Kowalik w rocznicę śmierci.

Czwartek 18 VI 2020 r.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla ks. Proboszcza z okazji rocznicy święceń kapłańskich.

Piątek 19 VI 2020 r. – NSPJ.

1800 – Za ++ żonę Krystynę Zielenską, rodziców Paulinę i Pawła Polczyk, Maksymiliana i Anastazję Zielenskich, 3 siostry, 3 braci, 5 szwagierek i 6 szwagrów.

Sobota 20 VI 2020 r. – Niepokalanego Serca NMP.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Ingridy Szczurek i Brygidy Rzyska z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

XII Niedziela zwykła – 21 VI 2020 r.

730 Za ++ Alfreda Ulfik, jego rodziców Marię i Teodora, Martę i Stanisława Dziambor, Różę i Józefa Wloka, Hildegardę i Helmuta Janoszka, Dawida Janoszka, pokrewieństwo i + kapłanów.

900 Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Adriana Musioł, jego rodziców i chrzestnych.

1030 Za ++ męża Tadeusza Patycki, córkę Irenę, rodziców z obu stron, 2 braci, dziadków, synową Marię, Zofię i Jana Kaczmarczyk, Gertrudę Lazar, Magdalenę Koziol, pokrewieństwo i + kapłanów.

1500Nieszpory niedzielne.

Ogłoszenia Duszpasterskie

XI Niedziela zwykła – 14 VI 2020 r.

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii mamy uświadomić sobie, że Jezus Chrystus jest głęboko zatroskany o każdego z nas i o całą wspólnotę Kościoła. Troskę o wszystkich ludzi uwidacznia w dzisiejszej Ewangelii stwierdzeniem, że „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” oraz posłaniem Apostołów, aby ”wypędzali złe duchy i leczyli wszelkie choroby i słabości wśród ludu”. Również obecnie Chrystus powołuje tych, których posyła, aby prowadzili Lud Boży do zbawienia. Ciągle jednak brakuje Kościołowi kapłanów i misjonarzy, dlatego Chrystus poucza: „Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. W czasie obecnej Eucharystii módlmy się za wszystkich powołanych do służby Ludowi Bożemu oraz o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne szczególnie z naszej parafii.

Dzisiaj zapraszam na Nabożeństwo Eucharystyczne z Procesją o godz. 1500.

Od poniedziałku do czwartku procesje Oktawy Bożego Ciała. Serdecznie zapraszam.

W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała błogosławieństwo wianków i ziół.

W piątek przypada UroczystośćNSPJ po Mszy św. Nabożeństwo do NSPJ.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 1030.

Przypominam, że osoby przebywające w kościele zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 na-stępujące panie: Szczurek Natalia, Szczurek Jadwiga, Dziambor Weronika, Bujara Ewelina, Kaminiorz Regina, Adamiok Aneta.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Wolne intencje:

7 IX 700; 14 IX 700; 21 IX 700; 5 X 700; 26 X 700; 9 XI 700; 23 XI 700; 26 XI 1700; 27 XI 1700; 30 XI 700; 7 XII 700; 8 XII 700; 19 XII 1800; 20 XII 730; 21 XII 700; 23 XII 1700; 24 XII 800; 25 XII 1030; 26 XII 900; 27 XII 730; 28 XII 800; 29 XII 800.

06Cze/20

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszy świętych

Trójcy Świętej – Niedziela 7 VI 2020 r.

730 Za ++ ojca Alfreda, matkę Agnieszkę, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu.

900 Za ++ rodziców Erharda i Klaudię Szolc.

1030 Do Bożej Opatrzności i MBNP w intencji dzieci obchodzących rocznicę I-szej Komunii św. ich rodziców i chrzestnych.

1500Nieszpory niedzielne.

Poniedziałek 8 VI 2020 r. – św. Jadwigi Królowej.

1800 Za + Krystiana Wloka w 30 dniu po śmierci.

Wtorek 9 VI 2020 r.

1800 – Za ++ rodziców Emilię i Pawła Wloka, bratową Teresę Wloka, rodziców Annę i Józefa Bombik, szwagrów Leonarda i Waltera, dziadków Jana i Agnieszkę Wloka, Annę i Piotra Czaja, Franciszkę i Tomasza Bombik, i pokrewieństwo.

Środa 10 VI 2020 r.

1800 – Za ++ rodziców Filomenę i Franciszka Polczyk, Paulinę i Teodora Wolny, brata, zięcia, szwagierkę, 2 szwagrów, siostrzeńca, bratanka + z rodzin Polczyk, Wolny, Kostka, dziadków z obu stron + kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 11 VI 2020 r. – Boże Ciało.

730 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

900 Za ++ matkę Hildegardę, ojca Henryka, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030 Za Parafian i Nabożeństwo Bożego Ciała.

Piątek 12 VI 2020 r.

1800 – Za ++ rodziców Marię i Maksymiliana Sadowskich, 4 braci, sisotrę Janinę, 3 szwagrów, 4 szwagierki, męża Rudolfa, rodziców Helenę i Jana Kaszuba i pokrewieństwo.

Sobota 13 VI 2020 r. – NMP Fatimskiej.

1800 – Za + Józefa Musioł w 1 rocznicę śmierci.

Różaniec Fatimski i procesja.

XI Niedziela zwykła – 14 VI 2020 r.

730 Za ++ rodziców Klarę i Walentego Szczurek, syna Zygfryda, zięcia Wilhelma, Wilhelma i Anastazję Latoska, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

900 Za ++ męża Zygfryda Szczurek, rodziców Klarę i Walentego, teściów Helenę i Emanuela, 2 braci, 2 szwagrów, bratową Agnieszkę, pokrewieństwo Szczurek.

1030 Za ++ Urszulę i Józefa Kranc, ich rodziców i pokrewieństwo.

1500Nabożeństwo Eucharystyczne.

Ogłoszenia Duszpasterskie

Trójcy Świętej – Niedziela 7 VI 2020 r.

Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Bóg objawił się jako jeden Bóg w 3 Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch św. Tajemnica Trójcy św. przerasta zdolność poznania naszego rozumu, dlatego trzeba ją przyjąć aktem wiary. Trwając we wspólnocie wiary i miłości wielbimy Boga Ojca za dar życia, Syna Bożego za dar zbawienia oraz Ducha św. za dar uświęcenia. W czasie dzisiejszej Eucharystii, oddając cześć i chwałę Trójcy św., prośmy o mocną wiarę i o łaskę naśladowania jedności i miłości Osób Boskich w codziennym życiu.

Dzisiaj zapraszam na Nieszpory Niedzielne o godz. 1500.

W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało). W tym dniu w sposób szczególny czcimy Jezusa obecnego w Eucharystii. W tym roku z powodu epidemii nie będzie procesji. Msze św. jak w każdą niedzielę. Suma o 1030 w intencji Parafian. Bezpośrednio po sumie Nabożeństwo Eucharystyczne 4 Ołtarzy Bożego Ciała. Suma i Nabożeństwo będą transmitowane.

Od piątku po Mszy św. Procesje Oktawy Bożego Ciała – serdecznie zapraszam.

W sobotę przypada Dzień Fatimski. Serdecznie zapraszam na Różaniec Fatimski i procesję po wieczornej Mszy św.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii jest w każdą niedzielę o godz. 1030.

Przypominam, że osoby przebywające w kościele zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 na-stępujące panie: Chochorowska Elżbieta, Czempik Ingrida, Gnielczyk Klaudia, Skandy Krystyna, Szwarc Halina, Bucher Brygida.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Wolne intencje:

7 IX 700; 14 IX 700; 21 IX 700; 5 X 700; 26 X 700; 9 XI 700; 23 XI 700; 26 XI 1700; 27 XI 1700; 30 XI 700; 7 XII 700; 8 XII 700; 19 XII 1800; 20 XII 730; 21 XII 700; 23 XII 1700; 24 XII 800; 25 XII 1030; 26 XII 900; 27 XII 730; 28 XII 800; 29 XII 800.