Udostępnij na:

Uwaga❗️ Ognisko zjadliwej grypy ptaków niedaleko gminy❗️ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie tarnogórskim w miejscowości Brynek.

W obszarze zagrożonym (promień 10 km od ogniska) znajdują się m.in. miejscowości: Łubie, Kopienica, Miedary, Wilkowice, Laryszów, Księży Las i Jasiona. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  • 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
  • 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Więcej informacji: http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Ognisko-zjadliwej-grupy-ptakow/idn:2366