Udostępnij na:
Niedziela 20 VIII 2023r

730 – Za ++ brata Zbigniewa w 1 rocznicę śmierci, rodziców Lucynę i Eugeniusza, braci Andrzeja i Czesława, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.​

900 Za ++ syna Adama Gajdzik i + z rodziny.

1030  Za ++ męża Zygfryda Bombik, jego rodziców i teściów.​ (Transmisja na kanałach społecznościowych)

 

Poniedziałek 21 VIII 2023r – św. Piusa X

1700 – Za + Michała Sękowski w 30 dniu po śmierci.
1800 – Za ++ Różę Meka w rocznicę śmierci.

Wtorek 22 VIII 2023r – NMP Królowej

1800 – Za ++ męża Edwarda Senk, matkę Weronikę Iwan, brata Kazimierza, teściów Helenę i Edwarda Senk, dziadków Marię i Józefa Iwan, szwagra, ciocie, wujków, kuzyna, pokrewieństwo Senk, Iwan i dusze opuszczone.

Środa 23 VIII 2023r`

1800 Za ++ męża, rodziców, teściów, braci, dziadków, pokrewieństwo, + kapłanów i dusze w czyśćcu.

Czwartek 24 VIII 2023r – św. Bartłomieja

1700 – Za + Marię Orlicką w 30 dniu po śmierci.
1800Za ++ męża Henryka Szafert, rodziców z obu stron, siostrę Reginę, jej męża Gerarda, Kazimierę i Jerzego Pruciak, kuzynów, + z rodzin Dziambor, Honiok, Szafert, + kapłanów z naszej Parafii.

Piątek 25 VIII 2023r

1800 – Za ++ męża Jana Wojakowskiego z okazji urodzin, rodziców, teściów, + z rodzin Wojakowski i Dawidowicz.

Sobota 26 VIII 2023r – NMP Częstochowskiej

1800 – Za ++ rodziców Annę i Jerzego Ogaza, Marię i Edmunda Stęplewskich, ich rodziców, pokrewieństwo Ogaza, Stęplewski, Gralla i Duczek.

Niedziela 27 VIII 2023r – XXI Niedziela zwykła

730 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, o opiekę i zdrowie dla rodziny.

900 Za ++ Elżbietę i Emanuela Janoszka, ich syna Andrzeja, dziadków, pokrewieństwo, dusze opuszczone.

1030  Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Gabriela Biela, jego rodziców i chrzestnych. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

20 VIII 2023r – XX Niedziela zwykła

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, która uobecnia zbawcze dzieło Chrystusa i zapowiada nadejście królestwa Bożego przeżyjemy spotkanie z Bogiem pragnącym nas zbawić. W Liturgii Słowa prorok Izajasz zachęca nas, abyśmy zachowali prawo i przestrzegali sprawiedliwości, bo nasze zbawienie jest blisko. Św. Paweł poucza, że „Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o głębokiej wierze kobiety kananejskiej, która przyszła do Jezusa prosząc o uzdrowienie swojej córki. Chrystus wysłuchał jej prośby i w swoim miłosierdziu okazał pomoc, podkreślając jej wielką wiarę.

Na stoliku z gazetami są kalendarze na rok przyszły (2024) w cenie 10 zł.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800następując panie: Janoszka Kornelia, Janoszka Justyna, Zielenska Regina, Krawczyk Aniela, Szczudło Gabriela, Frencel Ewa.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Życzę wszystkim, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień były opromienione Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii w każdą niedzielę o godz. 1030

Intencje modlitwy różańcowej na sierpień:
Za światowe dni młodzieży.

 

Wolne intencje:

  • 08 XII o godz. 800
  • 24 XII o godz. 730
  • 29 XII o godz. 800
  • 31 XII o godz. 730