Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

XVII Niedziela zwykła – 26 VII 2020 r.

730 Za ++ Cecylię i Mieczysława Paździor, Wiktorię i Kazimierza Matras, dziadków z obu stron.

900 Za ++ ojca Franciszka Rusek, brata Józefa, dziadków Rusek, Dziambor, teścia Henryka, szwagra Józefa i pokrewieństwo.

1030 Do Bożej Opatrzności i MBNP przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w intencji wszystkich kierowców.

1500Nieszpory niedzielne.

Poniedziałek 27 VII 2020 r. – św. Joachima.

1800 Za + Annę Pruchniak (od rodziny Woźniak)

Wtorek 28 VII 2020 r.

1800 – Za ++ rodziców Elfrydę i Jerzego Broja, matkę Kazimierę, siostrę Lidię, brata Stefana, szwagra Tadeusza, + z rodzin Broja, Żuraw, Mucha.

Środa 29 VII 2020 r. – św. Marty.

1800 – Za ++ Gotharda Skandy w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, pokrewieństwo i + kapłanów.

Czwartek 30 VII 2020 r.

1800 – Za ++ ojca Pawła Janoszka, teściów Dorotę i Karola Szczurek, szwagra Józefa Sikora, dziadków i pokrewieństwo.

Piątek 31 VII 2020 r. – św. Ignacego z Loyoli.

1800 – Za ++ męża Rajnholda Kostka, syna Marka, teścia Józefa Kostka, ojca Joachima Dramski i pokrewieństwo.

Sobota 1 VIII 2020 r. – św. Alfonsa Liguori.

1800 – Za ++ rodziców Krystynę i Jana Janoszka, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

XVIII Niedziela zwykła – 2 VIII 2020 r.

730 Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Stefana Zielenski z okazji 75 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

900 Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Ireny Helios z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.

1030 Za + Antoniego Samol w 1 rocznicę śmierci.

1500Nieszpory niedzielne.

Ogłoszenia Duszpasterskie

XVII Niedziela zwykła – 26 VII 2020 r.

Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii usłyszymy Boże pouczenia skierowane do nas dzisiaj w liturgii słowa. W I czytaniu król Salomon prosi Boga o mądrość i prośba jego zostaje spełniona. W II czytaniu św. Paweł przypomina nam, że Bóg współdziała we wszystkim z tymi, którzy Go szukają i wypełniają wolę Bożą. Natomiast w Ewangelii Chrystus poucza, że największym skarbem dla każdego człowieka jest Królestwo Niebieskie, które zdobywa się świętością życia. W ostatnią niedzielę lipca tradycyjnie czcimy św. Krzysztofa – Patrona Kierowców. Przez jego wstawiennictwo prośmy dzisiaj Boga o błogosławieństwo dla kierowców oraz łaskę bezpiecznej i szczęśliwej jazdy dla wszystkich poruszających się po naszych drogach.

Dzisiaj zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1500.

Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 1030.

Przypominam, że osoby przebywające w kościele zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 na-stępujące panie: Krok Urszula, Dziambor Maria, Szulc Anna, Boron Urszula, Boron Anna, Głuch Barbara.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Wolne intencje:

26 X 700; 9 XI 700; 26 XI 1700; 27 XI 1700; 30 XI 700; 7 XII 700; 8 XII 700; 20 XII 730; 21 XII 700; 23 XII 1700; 24 XII 800; 28 XII 800; 29 XII 800.