Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na:

Intencje Mszy świętych

XI Niedziela zwykła – 14 VI 2020 r.

730 Za ++ rodziców Klarę i Walentego Szczurek, syna Zygfryda, zięcia Wilhelma, Wilhelma i Anastazję Latoska, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

900 Za ++ męża Zygfryda Szczurek, rodziców Klarę i Walentego, teściów Helenę i Emanuela, 2 braci, 2 szwagrów, bratową Agnieszkę, pokrewieństwo Szczurek.

1030 Za ++ Urszulę i Józefa Kranc, ich rodziców i pokrewieństwo.

1500Nabożeństwo Eucharystyczne.

Poniedziałek 15 VI 2020 r.

1800 Za ++ Martę Minkowski w rocznicę śmierci, męża Pawła, zięcia Gerarda Zientek, rodziców Emilię i Ottona Zientek, Wilhelma Szostok, Bertę i Jana Stolot i pokrewieństwo.

Wtorek 16 VI 2020 r.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Teresy Cieśla z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Środa 17 VI 2020 r. – św. Alberta Chmielowskiego.

1800 – Za + Zygmunta Kowalik w rocznicę śmierci.

Czwartek 18 VI 2020 r.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla ks. Proboszcza z okazji rocznicy święceń kapłańskich.

Piątek 19 VI 2020 r. – NSPJ.

1800 – Za ++ żonę Krystynę Zielenską, rodziców Paulinę i Pawła Polczyk, Maksymiliana i Anastazję Zielenskich, 3 siostry, 3 braci, 5 szwagierek i 6 szwagrów.

Sobota 20 VI 2020 r. – Niepokalanego Serca NMP.

1800 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Ingridy Szczurek i Brygidy Rzyska z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

XII Niedziela zwykła – 21 VI 2020 r.

730 Za ++ Alfreda Ulfik, jego rodziców Marię i Teodora, Martę i Stanisława Dziambor, Różę i Józefa Wloka, Hildegardę i Helmuta Janoszka, Dawida Janoszka, pokrewieństwo i + kapłanów.

900 Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Adriana Musioł, jego rodziców i chrzestnych.

1030 Za ++ męża Tadeusza Patycki, córkę Irenę, rodziców z obu stron, 2 braci, dziadków, synową Marię, Zofię i Jana Kaczmarczyk, Gertrudę Lazar, Magdalenę Koziol, pokrewieństwo i + kapłanów.

1500Nieszpory niedzielne.

Ogłoszenia Duszpasterskie

XI Niedziela zwykła – 14 VI 2020 r.

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii mamy uświadomić sobie, że Jezus Chrystus jest głęboko zatroskany o każdego z nas i o całą wspólnotę Kościoła. Troskę o wszystkich ludzi uwidacznia w dzisiejszej Ewangelii stwierdzeniem, że „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” oraz posłaniem Apostołów, aby ”wypędzali złe duchy i leczyli wszelkie choroby i słabości wśród ludu”. Również obecnie Chrystus powołuje tych, których posyła, aby prowadzili Lud Boży do zbawienia. Ciągle jednak brakuje Kościołowi kapłanów i misjonarzy, dlatego Chrystus poucza: „Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. W czasie obecnej Eucharystii módlmy się za wszystkich powołanych do służby Ludowi Bożemu oraz o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne szczególnie z naszej parafii.

Dzisiaj zapraszam na Nabożeństwo Eucharystyczne z Procesją o godz. 1500.

Od poniedziałku do czwartku procesje Oktawy Bożego Ciała. Serdecznie zapraszam.

W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała błogosławieństwo wianków i ziół.

W piątek przypada UroczystośćNSPJ po Mszy św. Nabożeństwo do NSPJ.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii – w każdą niedzielę o godz. 1030.

Przypominam, że osoby przebywające w kościele zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 na-stępujące panie: Szczurek Natalia, Szczurek Jadwiga, Dziambor Weronika, Bujara Ewelina, Kaminiorz Regina, Adamiok Aneta.

Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim życzę, aby dzisiejsza niedziela i cały nadchodzący tydzień był opromieniony Bożym błogosławieństwem, radością i prawdziwym pokojem serca.

Wolne intencje:

7 IX 700; 14 IX 700; 21 IX 700; 5 X 700; 26 X 700; 9 XI 700; 23 XI 700; 26 XI 1700; 27 XI 1700; 30 XI 700; 7 XII 700; 8 XII 700; 19 XII 1800; 20 XII 730; 21 XII 700; 23 XII 1700; 24 XII 800; 25 XII 1030; 26 XII 900; 27 XII 730; 28 XII 800; 29 XII 800.