Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z posesji jednorodzinnych w roku 2024
Właściciel posesji jest zobowiązany do wystawienia pojemnika na odpady oraz worków przed posesję najpóźniej do godz. 6:00. Pojemniki, które w dniu wywozu nie zostaną wystawione przed posesję, nie będę opróżnione. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do 3 dni roboczych.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych
z posesji wielorodzinnych w roku 2024

Odpady wielkogabarytowe z zabudowy wielorodzinnej powinny zostać wystawione w jednym miejscu, przy pojemnikach

Segregowane odpady mogą Państwo oddawać również w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się w Zbrosławicach – baza GZK Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 6. Punkt czynny jest we wszystkie soboty miesiąca w godz. 800- 1300, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady należy oddać bezpośrednio pracownikom ALBY, którzy w podanych punktach obsługują oznakowane odpowiednio samochody (może się zdarzyć, że samochód będzie chwilowo na bazie w celu przeładunku – należy poczekać na jego powrót).

POZA PODANYMI TERMINAMI WW. MIEJSCA SĄ ZWYKŁYMI MIEJSCAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GDZIE OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI.

Urząd Gminy nie wystawia faktur ani rachunków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr konta w następujących terminach: do dnia 15 marca 2024 r., 15 maja 2024 r., 15 września 2024 r. oraz 15 listopada 2024 r.

DANE KONTAKTOWE
Urząd Gminy Zbrosławice tel. 32 666 44 00, mail: odpady@zbroslawice.pl
ALBA tel. 32 5086527, mail: zbroslawice_DOG@alba.com.pl