Udostępnij na:

Od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracja dotyczy źródła /źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

 Termin wysłania deklaracji: 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. 14 dni w przypadku obiektów, liczony od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można pobrać:

Formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych;

Formularz B – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklaracje można składać:

  1. W formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  2. W formie papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zbrosławice (kancelaria Urzędu, ul. Oświęcimska 2).

Więcej informacji znajduje się na stronach:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

oraz