Przeprowadzane są inspekcje dotyczące nielegalnego zrzutu wód opadowych.

Udostępnij na:

Przeprowadzane są inspekcje w sprawie nielegalnego odprowadzania wód deszczowych. Dowiedz się, za jakie działania można otrzymać surowe kary. Regulacje prawne w tej materii są wyraźne.

Program „Moja Woda 2024”, oferujący dofinansowanie na gromadzenie deszczówki, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Właściciele domów jednorodzinnych muszą odprowadzać wodę deszczową zgodnie z prawem. Ignorowanie tych zasad może skutkować nałożeniem wysokich kar. Jakie konsekwencje niesie za sobą nielegalne odprowadzanie deszczówki i jakie są za to sankcje?

Nielegalne odprowadzanie deszczówki – przepisy prawne

Każdy posiadacz działki jest zobowiązany do prawidłowego odprowadzania wody deszczowej z terenu swojej nieruchomości. Ważne jest, aby robić to legalnie, co oznacza kierowanie wody do zbiorników retencyjnych lub studni chłonnych. Niektórzy właściciele lekceważą ten obowiązek, odprowadzając wodę deszczową na teren sąsiednich działek lub publicznych dróg. Dodatkowo, problemem jest również kierowanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, co jest zabronione. Praktyka ta, zwłaszcza podczas intensywnych opadów, może przyczynić się do przeciążeń systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków, prowadząc do zalewania terenów i lokalnych podtopień. Art. 9 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków jasno zakazuje wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej, a także odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

Ścieki zmieszane z deszczówką mogą negatywnie wpłynąć na proces oczyszczania, przynosząc do oczyszczalni piasek i kamienie, co zagraża uszkodzeniem pomp i wymaga ich naprawy. To może skutkować wzrostem opłat za ścieki, co jest dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców.

Proces kontroli odprowadzania deszczówki wygląda następująco

Urzędnicy bezwzględnie podchodzą do osób, które nielegalnie łączą systemy rynnowe z kanalizacją sanitarną, dysponując skutecznymi metodami wykrywania takich praktyk. W różnych miastach Polski przeprowadzane są inspekcje, podczas których inspektorzy stosują innowacyjną technikę, umożliwiającą łatwe identyfikowanie nieprawidłowości. Jedną z metod jest wprowadzenie dymu do systemu kanalizacyjnego i obserwacja, czy dym nie wydostaje się z niepowołanych miejsc, takich jak rynny.

Pracownik z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wyjaśnia, że używany dym jest bezpieczny i podobny do tego stosowanego na scenach teatralnych czy koncertowych. Pojawienie się dymu wychodzącego z rynien świadczy o nielegalnym połączeniu z kanalizacją. Metoda ta została zastosowana w wielu miastach, w tym w Zabrzu, Gliwicach, Tarnowskich Górach oraz Bytomiu. Technika ta wykorzystywana jest w naszej Gminie Zbrosławice, także do wykrywania szamb nielegalnie podpiętych do kanalizacji deszczowej.

Osoby zainteresowane przebudową szamba betonowego na przydomową oczyszczalnię ścieków zachęcamy do kontaktu z Firmą Radmon. Firma oferuje przydomowe oczyszczalnie ścieków finansowane z aktualnie działającego w Gminie Zbrosławice projektu dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadzwoń: +48 609 350 293

Co w przypadku gdy postępujemy niezgodnie z prawem?

W przypadku stwierdzenia nielegalnego przyłącza, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do jego trwałego usunięcia i znalezienia alternatywnego sposobu na zagospodarowanie deszczówki.

Za nielegalne odprowadzanie deszczówki grożą surowe sankcje. Osoby, które naruszają przepisy w tym zakresie, muszą liczyć się z rygorem prawnym. Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nieprawidłowe odprowadzanie wód opadowych lub gruntowych do systemu kanalizacji sanitarnej może skutkować nałożeniem kary ograniczenia wolności lub nałożeniem grzywny do kwoty 10 000 zł.

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Liturgia mszy św.

III Niedziela Zmartwychwstania - 14.04.2024

3 dni ago

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszy świętych: 14 IV 2024 - 21 IV 2024

3 dni ago

Liturgia mszy św.

II Niedziela Zmartwychwstania - 07.04.2024

1 tydzień ago

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszy świętych: 07 IV 2024 - 14 IV 2024

1 tydzień ago

Liturgia mszy św.

Niedziela Zmartwychwstania - 31.03.2024 Poniedziałek Wielkanocny - 01.04.2024

2 tygodnie ago

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszy świętych: 31 III 2024 - 07 IV 2024

2 tygodnie ago