Podwyżka cen wody od 1 stycznia 2018

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180.) ogłasza wprowadzenie nowych taryfy obowiązujących od 01-01-2018 r. do 09-06-2018 r.

Taryfy stawek i opłat za dostawę wody obowiązujące w okresie od 01.01.2018 r.  do 09.06.2018 r.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i budynkach wielolokalowych, odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe rozliczani w okresach dwumiesięcznych cena za 1m3dostarczonej wody 4,77 5,15 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/m-c/odbiorcę
Instytucje i firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne oraz pozostali odbiorcy rozliczani w okresach miesięcznych cena za 1m3dostarczonej wody 5,69 6,15 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 18,00 19,44 zł/m-c/odbiorcę

Taryfy stawek i opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące w okresie od 01.01.2018 r. do 09.06.2018 r.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych posiadające podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytej cena za 1m3dostarczonych ścieków 7,50 8,10 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 3,00 3,24 zł/m-c/odbiorcę
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych – dostawcy ścieków, dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wody cena za 1m3dostarczonych ścieków 7,50 8,10 zł/m3
Instytucje, przedsiębiorstwa prod. handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytej cena za 1m3dostarczonych ścieków 14,33 15,48 zł/m3
Instytucje, przedsiębiorstwa prod. handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytej stawka opłaty abonamentowej 3,00 3,24 zł/m-c/odbiorcę
Instytucje, przedsiębiorstwa prod. handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wody cena za 1m3dostarczonych ścieków 14,33 15,48 zł/m3
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *