All posts by admin

23Sty/21
Wielka Orkiestra Świątecznej Zbrosławice

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy gra i mimo epidemii dociera do wszystkich zakątków Polski. W niedzielę 31 stycznia na naszych ulicach pojawią się młodzi wolontariusze, którzy w zamiana za datek na szczytny cel rozdawać będą charakterystyczne czerwone serduszka.

Jak mieć pewność, że spotkamy na swoje drodze puszkę WOŚP? Dobrym pomysłem będzie wzięcie udziału w organizowanej przez Gminę Zbrosławice pod honorowym patronatem Wójta Wiesława Olszewskiego akcji „Moje, czerwone serce” dla dzieci do lat 14. Zasady są proste i znane z podobnych akcji dla dzieci w ubiegłym roku. Zaczynamy od rejestracji w formularzu dostępnym do 26 stycznia pod tym adresem https://forms.gle/EraKdP75bSFfwf4a6. Następnie, dowolną technika plastyczną wykonujemy czerwone serduszko wzorowane na symbolu WOŚP. Później wystarczy już tylko pojawić się przed Biblioteką w Zbrosławicach w godz. 13:30 – 15:30, oddać swoją pracę, odebrać podarunek i wrzucić swój datek do puszki WOŚP dostępnej na miejscu. Na uczestników zabawy czekają upominki ufundowane przez Gminę Zbrosławice – słodycze oraz gadżety.

Zapraszamy serdecznie. Udział w zabawie jest bezpłatny, a przy okazji można wesprzeć szczytny cel!

23Sty/21

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszy świętych

III Niedziela zwykła – 24 I 2021 r

730 – Za ++ rodziców Cecylię i Mieczysława Paździor, dziadków, pokrewieństwo z rodzin Paździor i Kałus.

900 – Za ++ Bertę i Jerzego Rozumek, Annę i Piotra Nowara, + z rodzin Podolak, Rozumek, Nowara, Joniec, + kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.

1030 – Za + Edwarda Semeniuk. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 25 I 2021 r – Nawrócenie św. Pawła

1700 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Daniela Segeth z okazji 18 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Wtorek 26 I 2021 r – św. Tymoteusza i Tytusa

1700 – Za ++ Magdalenę Begero w 2 rocznicę śmierci, córkę Różę, zięciów Stanisława i Bogdana, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 27 I2021 r

1700 – Za ++ Martę i Romana Janoszka, córkę Elżbietę jej męża Józefa, + z rodzin Janoszka, Miczka i Stasik.

Czwartek 28 I 2021 r – św. Tomasza z Akwinu

1700 – Za ++ rodziców Barbarę i Herberta Jaworek, ojca Adama Szczudło, chrzestną Elfrydę, chrzestnego Gerarda, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 29 I 2021 r

1700 – Za + Alinę Wiśniewską (od Barbary i Bartłomieja Zastawnik).

Sobota 30 I 2021 r

1800 Za + Zofię Dziambor (od sąsiadów).

IV Niedziela zwykła – 31 I 2021 r

730 – Za ++ syna, rodziców, siostrę, 2 szwagrów, brata, 2 bratowe, bratanka i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Jaworek, Marię i Huberta Sonnek, dziadków z obu stron, ciocie Katarzynę i Elżbietę.

1030 – Za Parafian. (Transmisja na kanałach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela zwykła – 24 I 2021 r

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, gdy w całym Kościele Chrystusowym kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzisiejsza liturgia słowa przynagla nas do oczyszczenia się z błędów, niewierności, niekonsekwencji i zaniedbań. W Ewangelii Chrystus wzywa swoich uczniów do nawrócenia i zawierzenia orędziu Dobrej Nowiny. Prośmy gorąco w czasie obecnej Eucharystii, która jednoczy nas wokół Ołtarza Pańskiego, aby jak najprędzej wszyscy chrześcijanie przez nawrócenie i odnowę życia mogli się zjednoczyć i uwielbić Boga w jednym Kościele.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – dlatego proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii: w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Szwarc Halina, Bucher Brygida, Szczurek Natalia, Szczurek Jadwiga, Dziambor Weronika, Bujara Ewelina.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego, pełnego pokoju i radości przeżycia dzisiejszej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia. Niech Matka Najświętsza wspiera nas wszystkich i utwierdza w miłości i pokoju.

Wolne intencje:
 • 1 luty o godz.: 1700
 • 2 luty o godz.: 700
 • 2 luty o godz.: 1700
 • 3 luty o godz.: 1700
 • 8 luty o godz.: 1700
 • 10 luty o godz.: 1700
 • 11 luty o godz.: 1700
 • 22 luty o godz.: 700
 • 1 marzec o godz.: 700
 • 15 marzec o godz.: 700
 • 22 marzec o godz.: 700
 • 29 marzec o godz.: 700
 • 19 kwiecień o godz.: 700
 • 26 kwiecień o godz.: 700
 • 30 kwiecień o godz.: 1800
 • 7 maj o godz.: 1800
 • 9 maj o godz.: 900
 • 9 maj o godz.: 1030
 • 15 maj o godz.: 1800
 • 16 maj o godz.: 730
 • 17 maj o godz.: 1800
 • 19 maj o godz.: 1800
 • 24 maj o godz.: 700
 • 28 maj o godz.: 1800
16Sty/21

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszy świętych

II Niedziela zwykła – 17 I 2021 r

730 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

900 – Za ++ ojca Henryka, matkę Hildegardę, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.

1030 – Za ++ rodziców Otylię i Henryka Czempik, ojca Erharda Szewczyk, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Poniedziałek 18 I 2021 r

1700 – Za ++ Gerarda Adamiok w 2 rocznicę śmierci, żonę Elżbietę, Gertrudę Adamiok, Marię Gołębiowską i Helenę Pogodzińską.

Wtorek 19 I 2021 r – św. Józefa Pelczara.

1700 – Za ++ męża Pawła Polczyk, jego rodziców, teściów i pokrewieństwo.

Środa 20 I2021 r

1700 – Za + Gertrudę Sikora w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek 21 I 2021 r – św. Agnieszki.

1700 – Za ++ Emmę i Stefana Sopa, Agnieszkę i Pawła Sonnek, wnuka Pawła Bil, Annę Cebula, 2 mężów, Elżbietę i Anzelma Cebula, Jadwigę Kandziora, + z rodzin Sonnek, Sopa i Cebula.

Piątek 22 I 2021 r

1700 – Za ++ Agnieszkę Malcherczyk w 5 rocznicę śmierci, jej męża Józefa i pokrewieństwo.

Sobota 23 I 2021 r

1800 Za + Zofię Dziambor w 30 dniu po śmierci.

III Niedziela zwykła – 24 I 2021 r

730 – Za ++ rodziców Cecylię i Mieczysława Paździor, dziadków, pokrewieństwo z rodzin Paździor i Kałus.

900 – Za ++ Bertę i Jerzego Rozumek, Annę i Piotra Nowara, + z rodzin Podolak, Rozumek, Nowara, Joniec, + kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.

1030 – Za + Edwarda Semeniuk. (Transmisja w mediach społecznościowych)

1500 – Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela zwykła – 17 I 2021 r

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii usłyszymy w liturgii słowa historię powołania Samuela oraz pierwszych Apostołów Jana, Andrzeja i Piotra. Pan Bóg ma wobec każdego człowieka swój plan, który określamy jako powołanie. Słysząc głos Pana powinniśmy zachować się podobnie jak Samuel, który chcąc poznać wolę Bożą prosi: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” oraz tak jak Apostołowie być gotowym bezwarunkowo pójść za Chrystusem. Każdy z nas jest powołany przez Pana, aby w dzisiejszym świecie wypełniać Jego wolę. Prośmy w czasie dzisiejszej Eucharystii, abyśmy umocnieni łaską Bożą nie tylko umieli rozpoznać nasze powołanie życiowe, ale powtarzając z ufnością każdego dnia: „Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę” w pełni potrafili zrealizować plany Boże w naszym życiu.

W związku z przepisami pandemicznymi w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszej Parafii 15 osób. Ministrantami mogą być tylko 2 osoby – proszę we własnym gronie ustalić dyżury. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby zamawiające intencję. Przy wejściu do kościoła będzie ustawiony koszyczek z numerkami. Wchodząc – obowiązkowo zabieramy numerek. Gdy ich zabraknie, więcej osób nie może wejść do kościoła. Wychodząc – zwracamy karteczkę z numerkiem. Niezwrócenie kartki jest równoznaczne z zabraniem miejsca komuś na następnej Mszy. Chór zostaje zamknięty i niedostępny dla wiernych.

Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Bez zasłoniętych ust i nosa nie można wejść ani przebywać w kościele.

Transmisja Mszy św. z naszej Parafii: w każdą niedzielę o godz. 1030.

Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła i proszę do sprzątania w sobotę na godz. 800 następujące panie: Rybarz Magdalena, Kaszuba Teresa, Chochorowska Elżbieta, Czempik Ingrida, Gnielczyk Klaudia, Skandy Krystyna.

Za złożone dzisiaj ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego, pełnego pokoju i radości przeżycia dzisiejszej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia. Niech Matka Najświętsza wspiera nas wszystkich i utwierdza w miłości i pokoju.

Wolne intencje:
 • 29 styczeń o godz.: 1700
 • 31styczeń o godz.: 730
 • 31styczeń o godz.: 1030
 • 1 luty o godz.: 1700
 • 2 luty o godz.: 700
 • 2 luty o godz.: 1700
 • 3 luty o godz.: 1700
 • 8 luty o godz.: 1700
 • 10 luty o godz.: 1700
 • 11 luty o godz.: 1700
 • 18 luty o godz.: 1700
 • 22 luty o godz.: 700
 • 1 marzec o godz.: 700
 • 15 marzec o godz.: 700
 • 22 marzec o godz.: 700
 • 29 marzec o godz.: 700
 • 19 kwiecień o godz.: 700
 • 26 kwiecień o godz.: 700
 • 30 kwiecień o godz.: 1800
 • 7 maj o godz.: 1800
 • 9 maj o godz.: 900
 • 9 maj o godz.: 1030
 • 15 maj o godz.: 1800
 • 16 maj o godz.: 730
10Sty/21

e-Ferie z TCK – nudzie mówimy NIE!

W tegoroczne ferie zimowe są nieco inne niż dotychczas. Jednak żeby umilić najmłodszym czas spędzony w domu, Tarnogórskie Centrum Kultury przygotowało wydarzenie „e-Ferie z TCK”. W drugim tygodniu ferii odbędą się warsztaty prowadzone w wersji online. W programie: zajęcia artystyczne, tworzenie zabawki zręcznościowej, zimowe eksperymenty w tym także tworzenie własnego śniegu, wykonywanie prezentu na Dzień Babci oraz konkursy z nagrodami. Nudzie mówimy stanowcze „NIE!” Wydarzenie będzie transmitowane na kanale Tarnogórskiego Centrum Kultury na Youtubie w dniach: 11.01, 13.01, 15.01 o godzinie 11:00. Udział bezpłatny.

11.01 (PN) godz. 11:00Warsztaty wykonywania zabawki zręcznościowej „labirynt”.

Przygotuj wcześniej materiały:
-karton lub tektura o wymiarach 30 cm x 20 cm,
-drewniane patyczki do lodów (różne kolory),
-klej na gorąco,
-kolorowe kartki,
-dziurkacz ozdobny,
-klej do papieru,
-nożyczki,
-kulka (plastikowa lub szklana).

13.01 (ŚR) godz. 11:00 – Zimowe eksperymenty

Przygotuj wcześniej materiały:

 • Musująca choinka: soda oczyszczona 3 paczki, papierowy talerzyk, zszywacz, woda, barwnik lub bibuła, brokat, ocet, pipetka lub łyżeczka, talerz.
 • Tęczowa gwiazdka: mleko, barwniki, pipetka, patyczki do uszu, płyn do naczyń, talerz
 • Sztuczny śnieg: mąka ziemniaczana 0,5kg, pianka do golenia, miska, łyżka, foremki, plastikowy, prostokątny pojemnik lub mini basen do piasku kinetycznego
 • Łowienie kostki lodu: kostki lodu, talerz, sól, nitka

15.01 (PT) godz. 11:00 – Prezent dla babci

Przygotuj wcześniej materiały:

-kolorową włóczkę lub kordonek
– drucik florystyczny (do kupienia np. w kwiaciarni)
-zieloną bibułę marszczoną
– arkusz bibuły gładkiej (najlepiej w kolorze włóczki)
-zielona tasiemka
-nożyczki,
-kilka wykałaczek lub grzebień

10Sty/21

UWAGA! OD 1 LUTEGO RUSZA NABÓR E-WNIOSKÓW 500+

Wnioski  w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2021/2022 w wersji papierowej będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – już od 1 lutego.

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021r. Aby zachować ciągłość pobierania świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć do 30 czerwca 2021r.