Zaznacz stronę
Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na: Niedziela 02 X 2022r 730 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dal-sze z okazji 80 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla rodziny. 900– Za ++ Jerzego Maselli, rodziców Maselli, Golombek, rodzeństwo, wnuczkę...
Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na: Niedziela 25 IX 2022r – Dożynki parafialne 730 – Za ++ rodziców, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 900– Za ++ męża Piotra Kuć, jego rodziców Apolonię i Michała, Wawrzyńca Jaszowski, + z rodzin Lewiński, Krzyżyk i Szyguła. 1030–...