Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na: Niedziela 23 II 2022 r 730 – Za ++ rodziców Cecylię i Mieczysława Paździor, dziadków, pokrewieństwo Paździor i Kałus. 900 – Za ++ ojca Franciszka Małek, matkę Hertę Małek, + z rodzin Małek, Cymbała i Szymański. 1030– Za ++ męża Ernesta Gajowski,...
Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne

Udostępnij na: Niedziela 16 II 2022 r 730 – Za ++ Eryka Gnielczyk, rodziców, teściów i pokrewieństwo. 900 – Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę oraz pokrewieństwo. 1030– Za ++ matkę Agnieszkę Malcherczyk w 6 rocznicę śmierci, ojca Józefa, Franciszkę Kruczek,...